Lajmërim zyrtar lidhur me zhvillimin e Asamblesë së Aksionarëve të Telekom Albania sha, në datën 01 dhjetor 2016.


Të nderuar Aksionarë të Shoqërisë Telekom Albania sha,

Dëshirojmë t’ju informojmë se Shoqëria “Telekom Albania sha” ka vendosur të zhvillojë Asamblene e Aksionarëve në datën 01 dhjetor 2016 ora 11.00, pranë zyrave qendrore të Selisë së Shoqerisë tonë.

 

Rendi i ditës që do të diskutohet në këtë Asamble do të jetë si më poshtë:

Ju bëjmë me dije se i gjithë dokumentacioni i nevojshëm ligjor në lidhje me këto çështje, do t’ju dorëzohet të gjithë Aksionarëve sipas Listë-Prezencës së mbajtur, pranë ambjenteve të zyrave qendrore të Shoqërisë Telekom Albania sha.

 

Duke ju falenderuar paraprakisht,

Telekom Albania sha