ÇASTE QË NA LIDHIN.

Telekom Albania
po kryen mirëmbajtje në këtë faqe.

Shërbimi do të jetë sërish aktiv pas pak orësh.

Ju kërkojmë ndjesë për shqetësimin e përkohshëm.