TELEKOM TRAVEL ME PARAPAGESË

PËRSHKRIMI

 

Sa herë që udhëtoni jashtë Shqipërisë, ju do të mund të vazhdoni të përdorni numrin tuaj Telekom për telefonata, SMS dhe internet në qindra shtete në të gjithë botën.
 

Me Travel & Talk ju do të flisni me tarifat më të mira në 34 shtete.
 

Duke aktivizuar falas Telekom Travel & Talk do të keni mundësi:
 

 • Të kurseni kur kryeni dhe merrni telefonata kur jeni jashtë Shqipërisë.
 • Të keni kontroll të plotë të kostos të telefonatave në roaming dhe të shmangni surprizat në fund të muajit.
 • Të kryeni telefonata me tarifat e programit tuaj si në Shqipëri edhe kur jeni jashtë vendit.
   

Tarifat

Tarifat për thirrjet dalëse:

 • Tarifat sipas planit Telekom ku bëni pjesë + tarifë fikse 108 Lekë/telefonatë kur jeni në Roaming në shtetet e Zonës 1
 • Tarifat sipas planit Telekom ku bëni pjesë + tarifë fikse 180 Lekë/telefonatë kur jeni në Roaming në shtetet e Zonës 2


Tarifat për thirrjet hyrëse:

 • Vetëm 108 Lekë për telefonatat kur jeni në Roaming në Zonën 1
 • Vetëm 180 Lekë për telefonatat kur jeni në Roaming në Zonën 2

 

Çmimet janë me TVSH.

AKTIVIZIMI

 

Aktivizimi i shërbimit është FALAS  dhe mund të kryhet:
 

 • Në çdo dyqan Telekom
 • Nëpërmjet Easy Menu ( #100#)
 • Duke dërguar SMS me tekst TEL  në numrin 142
   

Ju mund të aktivizoni Travel & Talk në këtë mënyrë edhe kur jeni jashtë Shqipërisë.
           
Klientët me parapagesë duhet të kenë aktivizuar më parë shërbimin Roaming. Ky aktivizim mund të kryhet në çdo dyqan TELEKOM në mbarë vendin. Për më shumë informacion dhe për garancitë e nevojshme, klientët me parapagesë mund të telefonojnë Kujdesin ndaj Klientit tek 139.

ZONAT

 

Më poshtë do të gjeni shtetet dhe operatoret, të cilat mbulohen nga Telekom Travel.

Zona 1: (Operatori/Shteti)- Telekom,Telefonica 02/Gjermani, Cosmote/Greqi, T-Mobile/SHBA, Everything everywhere limited/Britania e Madhe, Telekom, Telenor/Mali i Zi, Telekom, Tele 2/Kroaci, T-Mobile/FYROM, T-Mobile, KPN/Hollandë, T-Mobile/Poloni, T-Mobile, H3G/Austri, Telekom/Sllovaki, T-Mobile, Telefonica 02/Çeki, Telekom/Rumani, Telekom/Hungari.


Zona 2: (Operatori/Shteti) - IPKO,Vala 900 /Kosovë, TIM,H3G,Wind/Itali, Turkcell/Turqi, SFR,Orange/Francë, Base/Belgjikë, Telefonica, Orange, Xsfera/Spanjë, Telefonica/Irlandë, Telenor/Serbi, Mobitel, Telecom Slovenia/Slloveni, Salt Mobile, Sunrise/Zvicër, Optimus/Portugali, Wind,Vimplecom/Ukrainë, Wind,*Vimplecom/Rusi, *Telia Sonera/Estoni, *Telia Sonera/Lituani, *Telia Sonera/Danimarkë, *Telia Sonera/Finlandë, *Telia Sonera/Suedi, *Telia Sonera/Norvegji, Telenor/Bullgari.

 

*Shënim
*Në rrjetet Telia Sonera, në shtetet Norvegji, Suedi, Finland, Danimarke shërbimi Roaming me parapagesë është i vlefshëm për shërbimin data dhe thirrje hyrëse.

Të vlefshme që nga data 1 Maj, 2013.

KËSHILLA & INFO

 

Tarifat fikse aplikohen për çdo interval prej 15 minutash në telefonatë. Nëse telefonata juaj kalon 15 minuta, atëherë tarifa fikse do të aplikohet përsëri për intervalin e rradhës prej 15 minutash.Koha fillestare për thirrjet në Travel & Talk është për çdo 60 sek.

Për çdo telefonatë drejt destinacioneve jashtë zonës 1 dhe 2 ju do të tarifoheni me tarifat standarte të Roaming-ut.

Nëse programi juaj ofron minuta falas p.sh. drejt destinacioneve kombëtare ose drejt rrjeteve fikse, ju nuk mund t'i përdorni këto minuta falas, por do të tarifoheni sipas planit tuaj tarifor.

PËRSHKRIMI

 

Sa herë që udhëtoni jashtë Shqipërisë, ju do të mund të vazhdoni të përdorni numrin tuaj Telekom për telefonata, SMS dhe internet në qindra shtete në të gjithë botën.
 

Me Travel & SMS  ju do të  mund të komunikoni me SMS në 34 shtete me tarifat më të lira.

 

Tarifat:

Tarifa për SMS hyrëse:

 • FALAS
   

Tarifat për SMS dalëse: 

 • 12 lekë + tarifën sipas planit të cilit i përkisni me parapagesë (si në Shqipëri)
 • 18 lekë + tarifën sipas planit të cilit i përkisni si me parapagesë (si në Shqipëri)

 

Çmimet janë me TVSH.

AKTIVIZIMI

 

Aktivizimi i shërbimit është FALAS  dhe mund të kryhet:
 

 • Në çdo dyqan Telekom
 • Nëpërmjet Easy Menu ( #100#)
 • Duke dërguar SMS me tekst SMS  në numrin 142
   

Ju mund të aktivizoni Travel & SMS në këtë mënyrë edhe kur jeni jashtë Shqipërisë.
           
Klientët me parapagesë duhet të kenë aktivizuar më parë shërbimin Roaming. Ky aktivizim mund të kryhet në çdo dyqan TELEKOM në mbarë vendin. Për më shumë informacion dhe për garancitë e nevojshme, klientët me parapagesë mund të telefonojnë Kujdesin ndaj Klientit tek 139.

ZONAT

Më poshtë do të gjeni shtetet dhe operatoret, të cilat mbulohen nga Telekom Travel.

Zona 1: (Operatori/Shteti)- Telekom,Telefonica 02/Gjermani, Cosmote/Greqi, T-Mobile/SHBA, Everything everywhere limited/Britania e Madhe, Telekom, Telenor/Mali i Zi, Telekom, Tele 2/Kroaci, T-Mobile/FYROM, T-Mobile, KPN/Hollandë, T-Mobile/Poloni, T-Mobile, H3G/Austri, Telekom/Sllovaki, T-Mobile, Telefonica 02/Çeki, Telekom/Rumani, Telekom/Hungari.


Zona 2: (Operatori/Shteti) - IPKO,Vala 900 /Kosovë, TIM,H3G,Wind/Itali, Turkcell/Turqi, SFR,Orange/Francë, Base/Belgjikë, Telefonica, Orange, Xsfera/Spanjë, Telefonica/Irlandë, Telenor/Serbi, Mobitel, Telecom Slovenia/Slloveni, Salt Mobile, Sunrise/Zvicër, Optimus/Portugali, Wind,Vimplecom/Ukrainë, Wind,*Vimplecom/Rusi, *Telia Sonera/Estoni, *Telia Sonera/Lituani, *Telia Sonera/Danimarkë, *Telia Sonera/Finlandë, *Telia Sonera/Suedi, *Telia Sonera/Norvegji, Telenor/Bullgari.

 

*Shënim
*Në rrjetet Telia Sonera, në shtetet Norvegji, Suedi, Finland, Danimarke shërbimi Roaming me parapagesë është i vlefshëm për shërbimin data dhe thirrje hyrëse.

Të vlefshme që nga data 1 Maj, 2013.

KËSHILLA & INFO

 

Për çdo SMS drejt destinacioneve jashtë zonës 1 dhe 2 ju do të tarifoheni me tarifat standarte të Roaming-ut.

Nëse programi juaj ofron SMS falas ju nuk mund t'i përdorni këto SMS, por do të tarifoheni sipas planit tuaj tarifor në roaming.

PËRSHKRIMI

 

Qëndroni pranë biznesit tuaj edhe në udhëtim.

Me Telekom Travel & Surf mund të lundroni në internet, dërgoni dhe merrni e-mail edhe kur jeni jashtë Shqipërisë në 34 Shtete, me tarifat më ekonomike.

Zgjidhni paketën:

 

Oferta Ditore             tarifë fikse 300 lekë/ditë sapo ju filloni lundrimin në internet dhe më pas ju tarifoheni me të njëjtën tarifë për MB si në Shqipëri për 50MB e para. Në momentin që 50MB janë konsumuar, ju do t’ju aplikohet sërishit tarifa fikse prej 300 lekë, dhe më pas do të tarifoheni me të njëjtën tarifë për MB si në Shqipëri për 50MB e tjera qe do te konsumoni. Kjo ofertë është e vlefshme për 24 orë.
 

Çmimet janë me TVSH.

AKTIVIZIMI

 

Aktivizimi i Travel & Surf mund të kryhet:
 

 • Në çdo dyqan Telekom
 • Nëpërmjet Easy Menu (#100#)
 • Me SMS:

Paketa Ditore tekst DR tek 142

 

           
Klientët me parapagesë duhet të kenë aktivizuar më parë shërbimin Roaming. Ky aktivizim mund të kryhet në çdo dyqan TELEKOM në mbarë vendin. Për më shumë informacion dhe për garancitë e nevojshme, klientët me parapagesë mund të telefonojnë Kujdesin ndaj Klientit tek 139.

ZONAT

Më poshtë do të gjeni shtetet dhe operatoret, të cilat mbulohen nga Telekom Travel.

Zona 1: (Operatori/Shteti)- Telekom,Telefonica 02/Gjermani, Cosmote/Greqi, T-Mobile/SHBA, Everything everywhere limited/Britania e Madhe, Telekom, Telenor/Mali i Zi, Telekom, Tele 2/Kroaci, T-Mobile/FYROM, T-Mobile, KPN/Hollandë, T-Mobile/Poloni, T-Mobile, H3G/Austri, Telekom/Sllovaki, T-Mobile, Telefonica 02/Çeki, Telekom/Rumani, Telekom/Hungari.


Zona 2: (Operatori/Shteti) - IPKO,Vala 900 /Kosovë, TIM,H3G,Wind/Itali, Turkcell/Turqi, SFR,Orange/Francë, Base/Belgjikë, Telefonica, Orange, Xsfera/Spanjë, Telefonica/Irlandë, Telenor/Serbi, Mobitel, Telecom Slovenia/Slloveni, Salt Mobile, Sunrise/Zvicër, Optimus/Portugali, Wind,Vimplecom/Ukrainë, Wind,*Vimplecom/Rusi, *Telia Sonera/Estoni, *Telia Sonera/Lituani, *Telia Sonera/Danimarkë, *Telia Sonera/Finlandë, *Telia Sonera/Suedi, *Telia Sonera/Norvegji, Telenor/Bullgari.

 

Të vlefshme që nga data 1 Maj, 2013.

KËSHILLA & INFO

 

Tarifat me TVSH dhe tarifimi për 10 KB.

PËRSHKRIMI

 

Me paketat Travel & Mix, mund të përfitoni gjithçka ju duhet për të komunikuar në udhëtim, me një paketë të vetme me minuta, SMS dhe MB.

 

TRAVEL & MIX 1 DITORE:  
10 minuta drejt rrjetit Telekom Albania, 10 minuta hyrëse, 10 SMS, 10 MB              vetëm 100 lekë

 

TRAVEL & MIX 4 DITORE:  
30 minuta drejt rrjetit Telekom Albania, 30 minuta hyrëse, 20 SMS, 20 MB              vetëm 300 lekë

 

TRAVEL & MIX 10 DITORE:  
100 minuta drejt rrjetit Telekom Albania, 100 minuta hyrëse, 50 SMS, 50 MB              vetëm 1,000 lekë

 

Çmimet janë me TVSH.

AKTIVIZIMI

 

Paketat Travel & Mix mund të aktivizohen:

 

 • Në çdo dyqan Telekom
 • Nëpërmjet Easy Menu ( #100#)
 • Me SMS:
  • TRAVEL & MIX 1 DITORE me tekst 1 tek 142
  • TRAVEL & MIX 4 DITORE me tekst 4 tek 142
  • TRAVEL & MIX 10 DITORE me tekst 10 tek 142

 

Këtë aktivizim ju mund ta bëni edhe nga jashtë Shqipërisë

 

Ju mund të kontrolloni njësitë e mbetura duke dërguar SMS:

 • Për të gjitha paketat me tekst BA tek 142
 • TRAVEL & MIX 1 DITORE me tekst BAR1 tek 142
 • TRAVEL & MIX 4 DITORE me tekst BAR4 tek 142
 • TRAVEL & MIX 10 DITORE me tekst BAR10 tek 142

ZONAT

Më poshtë do të gjeni shtetet dhe operatoret, ku mund të përdorni Travel & Mix.

Operatori/Shteti - Telekom,Telefonica 02/Gjermani, Cosmote, Wind/Greqi, Telekom, Telenor/Mali i Zi, Telekom, Tele 2/Kroaci, T-Mobile, VIP/FYROM, T-Mobile, KPN/Hollandë, T-Mobile/Poloni, T-Mobile, H3G/Austri, Telekom/Sllovaki, T-Mobile, Telefonica 02/Çeki, Telekom/Rumani, Magyar Telekom, Telenor/Hungari, Base, Mobistar/Belgjikë, Globul-Telenor/Bullgari, Telia Sonera/Estoni, Orange, SFR/Francë, Telefonica/Irlandë, TIM, H3G, Wind,/Itali, IPKO, Vala 900/Kosovë, Telia Sonera-Omnitel/Lituani, Optimus-Nos/Portugali, Telenor, Vip/Serbi, Mobitel/Slloveni, Telefonica, Orange/Spanjë, Salt Mobile, Sunrise/Zvicër, Turkcell/Turqi, Kyivstar/Ukrainë, T-Mobile/USA, dhe Everything everywhere limited/Britania e Madhe.

 

KËSHILLA & INFO

 

Çmimet janë me TVSH.

Ju mund të ribleni një paketë të re TRAVEL&MIX, por paketa në përdorim duke përfshirë njësitë e mbetura do të anullohet. Me anullimin e paketës ekzistuese, ju nuk do të mund të përdorni njësite e saj apo të kërkoni kthimin e shumës së shpenzuar për blerjen e saj.

Koha fillestare e bisedës për thirrjet hyrëse dhe dalëse është 120 + 120 sekonda. .Për njësitë pas përfundimit të njësive të përfshira ju do të tarifoheni sipas tarifave Roaming të planit tuaj tarifor.

Paketa TRAVEL & MIX 1 DITORE mund të aktivizohet deri në 3 herë brenda një muaji.

 

Paketa TRAVEL & MIX 4 DITORE mund të aktivizohet deri në 2 herë brenda një muaji.

 

Paketa TRAVEL & MIX 10 DITORE mund të aktivizohet vetëm 1 herë brenda një muaji.