Planet Tarifore Telekom FIKS me parapagesë

Planet Tarifore Telekom FIKS me parapagesë

Telekom FIKS me parapagesë    
Kohë fillestare 100 Lekë kohë fillestare

 Minuta Falas me të gjithë rrjetin Telekom FIKS & Celular

500 Minuta      

Minuta drejt të gjithë rrjeteve fikse kombëtare 40 Minuta
Vlefshmëria e minutave 30 Ditë

Ju mund të përfitoni shërbimin Telekom FIKS në 2 mënyra:

1 - Karta SIM  + Aparati telefonit Fiks Huawei F362

Karta Sim përfshin ofertën fillestare dhe abonenti do të blejë aparatin i cili do të kushtojë 3500 Lekë.

 

Paketat Telekom FIKS me parapagesë:

Paketa FIKS Promo    

 Minuta me të gjithë rrjetin Telekom FIKS & Celular

1000 Minuta

 Minuta drejt të gjithë rrjeteve fikse kombëtare

60 Minuta      

Çmimi 300 Lekë

 Paketa Mujore S    

 Minuta me të gjithë rrjetin Telekom FIKS & Celular

150 Minuta
Çmimi 300 Lekë

Paketa Mujore M    

 Minuta me të gjithë rrjetin Telekom FIKS & Celular

500 Minuta

 Minuta drejt të gjithë rrjeteve fikse kombëtare

40 Minuta      

Çmimi 600 Lekë

Paketa Mujore L    

 Minuta me të gjithë rrjetin Telekom FIKS & Celular

700 Minuta

 Minuta drejt të gjithë rrjeteve fikse + celulare kombëtare

40 Minuta      

Çmimi 900 Lekë

Paketa Mujore XL    

 Minuta me të gjithë rrjetin Telekom FIKS & Celular

1500 Minuta

 Minuta drejt të gjithë rrjeteve fikse + celulare kombëtare

40 Minuta      

Minuta drejt të gjithë rrjeteve ndërkombëtare 20 Minuta
Çmimi 1200 Lekë

*Shënim: Të gjitha paketat e mësipërme janë të vlefshme për 30 ditë.