Planet tarifore Telekom FIKS Biznes

Planet tarifore FIKS Biznes

 

PROGRAMI PROGRAM 1 PROGRAM 2
 Pajtimi Mujor  180 300

 Minuta Falas drejt numrave

Telekom Celularë & FIKS

 

                       PA LIMIT

Minuta drejt  të gjithë rrjeteve kombëtare Celulare & FIKSE

--- 60

Plane tarifore Biznes:

PLANI BASIC EXTRA
 Pajtimi Mujor  249 699

 Minuta  drejt numrave Telekom  FIKS

100

1500

Minuta kombëtare,Telekom dhe Nderkombëtare Zona 1

--

30

Çmimi i aparatit

1500

FALAS

Kohëzgjatja e kontratës

2 Vjet

2 Vjet