Tarifat dhe Zonat Telekom FIKS 

TARIFAT & ZONAT TELEKOM FIKS

TARIFAT & ZONAT

 

Shërbimet bazë të ofruara nga Telekom Fiks me parapagesë:

  •  Telefonata hyresë dhe dalëse
  •  Identifikimi i thirrjeve të humbura
  •  Shfaqja e numrit
  •  Pritja e thirrjes
  •  Telefonata falas drejt qendrës së shërbimit të klientit 133 për cdo kërkesë ose problem
  •  Kontrollin e kreditit të mbetur duke telefonuar 141 dhe përzgjedhur numrin 1
  •  Kontrollin e minutave të mbetura nga paketat duke dërguar SMS tek numri 141
  •  Telefonata falas drejt numrave të emergjencës (125, 126, 127, 128, 129, 116, 112)

Një abonent  nuk mund të ketë më shumë se 5 numra Telekom Fiks me parapagesë nën emrin e tij.

Telekom FIKS me parapagesë (mbi minutat falas të secilës paketë)
Tarifa për telefonatë    0.60 lekë   
Drejt Telekom Fiks    3.60 lekë/min  0.06 lekë/sek 
Drejt Fiks Kombëtare    8.40 lekë/min  0.14 lekë/sek 
Drejt Celular Kombëtar  26.40 lekë/min  0.44 lekë/sek 
Drejt rrjeteve Ndërkombëtare     
Zona 1    16.80 lekë/min    0.28 lekë/sek 
Zona 2    38.40 lekë/min    0.64 lekë/sek 
Zona 3    78.00 lekë/min    1.30 lekë/sek 
Zona 4 180.00 lekë/min    3.00 lekë/sek 
Zona 5  648.00 lekë/min  10.80 lekë/sek 

 

Tarifimi fillestar 1+1 sek . Vlerat jane me TVSH 

Thirrjet nga Telekom celular drejt abonentëve Telekom fiks me parapagesë dhe me kontratë do të jetë 3.6 lekë / minutë (me TVSH).

Emri i paketës 

Telekom FIKS S 

Telekom FIKS M 

Telekom FIKS L 

Telekom FIKS XL

  Minuta drejt rrjetit Telekom(fiks dhe celular) 150  500  700  1500 
  Minuta drejt rrjetit fiks kombëtar  40  40  40 
  Minuta drejt rrjetit celular kombëtar  40 40
  Minuta ndërkombëtare  20* 
  Çmimi (lekë) me TVSH 300  600 900 1200
  Vlefshmëria (ditë) 30  30 30 30
  Për të kontrolluar minutat e mbetura SMS 1 te 141  SMS 2 te 141  SMS 3 te 141  SMS 4 te 141 
  Aktivizimi  e-Pos  e-Pos  e-Pos  e-Pos 
  Maksimumi i paketave që mund të blini 10 në muaj  10 në muaj  10 në muaj  10 në muaj 

 

*Minutat ndërkombëtare të “Paketës Universale” janë të vlefshme kundrejt cdo shteti. 

TARIFAT&ZONAT

Tarifat pas konsumimit të minutave për planet tarifore me kontratë & biznes.

 

Tarifa e aplikuar pas paketës mujore
Tarifa per telefonate 0.60 lekë
Drejt TELEKOM Fiks 2.40 lekë/min
Drejt rrjeteve fikse kombëtare 7.20 lekë/min
Drejt rrjeteve celulare kombëtare 24.00 lekë/min

 

 

Tarifa e aplikuar pas paketës mujore
Zona 1 14.4 lekë/min
Zona 2 36.00 lekë/min
Zona 3 72.00 lekë/min
Zona 4 180.00 lekë/min
Zona 5 648.00 lekë/min

 

 

Drejt shërbimeve të tjera
Shërbimi i Klientit 133 FALAS
Kontrolli i llogarisë*** FALAS SMS&Thirrje

 

***Kontrolli i trafikut aktual duke dërguar SMS me tekst 1 tek 133 dhe të muajit të kaluar SMS me tekst 0 tek 133. SMS janë falas dhe dërgohen nga aparati Fiks.

Shënime: Të gjitha çmimet janë me TVSH.

ZONAT NDËRKOMBËTARE

 

Zona 1

SHTETI    PREFIKSI
SHBA dhe Kanada 1
Kanada 1204, 1226, 1249, 1289, 1306, 1343, 1403, 1416, 1418, 1438, 1450, 1506, 1514, 1519, 1579, 1581, 1587, 1600, 1604, 1613, 1647, 1705, 1709, 1778, 1780, 1807, 1819, 1902, 1905
Kroaci 385
Greqi 302, 30, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028
Kosovë 381280, 381290, 381390, 38128, 38129, 38138, 38139
Francë 33
Gjermani 49,4932
Hungari 36
Itali 39
Turqi 90, 90212, 90216, 90224, 90232, 90242, 90312, 90322, 90326, 90444, 90850, 90392
Mbretëria e Bashkuar 44, 44843, 44844, 44845

 

Zona 2

SHTETI PREFIKSI
Algjeri 213
Austri 43, 4367833, 43660, 4367890, 4367891, 43664, 43680, 43688, 4369988, 4369989, 43681, 43699, 43650, 43676, 43677, 431
Belgjikë 32
Brazil 55
Bullgari 359
Kanada 1250, 1867
Kinë 86
Qipro 357
Republika Çeke 420
Danimarkë 45
Egjipt 20
Estoni 372
Francë 36003, 3360042, 336009, 336444, 336445, 336446, 3364950, 33650, 33653, 33658, 33659, 3366, 33698, 33699, 337510, 337511, 337512, 337513, 337514, 337515, 3375759, 3376, 336001, 3360041, 3360051, 336008, 336020, 336021, 33607, 33608, 33630, 33631, 33632, 33633, 336365, 336366, 336367, 336368, 336369, 33637, 336381, 336382, 336383, 336384, 336385, 336386, 336387, 336388, 336389, 33640, 3364160, 3364161, 336417, 33642, 33643, 336441, 336442, 336443, 33645, 33647, 33648, 336490, 336491, 336492, 336493, 336494, 336495, 336496, 336497, 336498, 3364992, 3364993, 33654, 3367, 3368, 337506, 33770, 33786, 33787, 33788, 336, 337, 336002, 3360052, 336007, 33601, 336022, 336023, 336024, 336025, 33603, 336040, 336041, 336044, 336045, 336046, 336047, 336048, 336049, 33605, 336064, 336065, 336066, 336067, 336068, 336069, 33609, 3361, 3362, 33634, 33635, 336360, 336361, 336362, 336363, 336364, 3364005, 3364006, 3364007, 3364008, 3364009, 3364164, 3364166, 3364167, 3364168, 3364169, 336418, 336419, 336440, 33646, 3364990, 3364991, 3364995, 3364998, 3364999, 33655, 337500, 337505, 3375060, 337507, 33754, 33755, 337575, 337576, 337577, 337578, 33777, 33780, 336410, 336411, 336412, 336414, 336415, 3364163, 336447, 336448, 336449, 3365666, 3365667, 3365668, 3365669, 336567, 336568, 336698, 33778
Guajana Franceze 594
Fyrom 389, 3894854, 389252, 389254, 3893152, 3893154, 3893252, 3893254, 3893352, 3893354, 3893452, 3893454, 3894252, 3894254, 3894352, 3894354, 3894452, 3894454, 3894552, 3894554, 3894652, 3894654, 3894752, 38947530, 38947532, 38947533, 3894754, 3894852, 38948530, 38948532, 38948533
Gjeorgji 995
Gjermani 49150, 49155, 49156, 49157, 49163, 49177, 49159, 49176, 49179, 4915, 4916, 4917, 49700, 49701, 49151, 49160, 49170, 49171, 49175, 491570, 491575, 49152, 49162, 49172, 49173, 49174
Greqi 30697, 30698, 30694, 30695, 30699, 30693, 30690, 30692
Irlandë 353
Izrael 972
Itali 39373, 3939, 3933, 3936, 39370, 3934, 39377, 39383, 3932, 3938
Letoni 371
Lituani 370
Luksemburg 352
Maltë 356
Martinik 596
Monako dhe Kosovë 377
Mali i Zi 382
Hollandë 31
Norvegji 47
Poloni 48
Ishujt e Bashkuar 262
Rumani 40, 4076
Rusi 7
Serbi 381
Sllovaki 421
Slloveni 386
Suedi 46
Zvicër 41
Turqi 9055, 9050, 9054, 9053
Ukrainë 380
Mbretëria e Bashkuar

447400, 447401, 447402, 447403, 447411, 447412, 447413, 447414, 447915, 447916, 447426, 447427, 447428, 447429, 447830, 447832, 447533, 447737, 447838, 447846, 447848, 447853, 447859, 447861, 447862, 447863, 447865, 447868, 447869, 4474170, 447723, 447727, 447728, 447735, 447575, 447576, 447577, 447578, 447828, 447782, 447883, 447886447877, 447878, 447588, 447882, 447888, 447897, 447898, 447988, 447430, 447431, 44751, 447522, 447523, 447526, 44754, 44756, 44759, 44771, 447720, 447724, 447725, 447729, 447730, 447731, 447732, 447734, 447736, 447738, 447739, 447740, 447742, 447743, 447745, 447746, 447749, 447750, 447751, 447752, 447753, 447754, 447756, 447759, 447761, 447762, 447763, 447764, 447783, 447784, 447793, 447801, 447802, 447803, 447808, 447809, 447819, 447820, 447821, 447834, 447835, 44784, 447850, 447851, 447856, 447857, 447858, 447860, 4478640, 4478641, 4478642, 4478643, 4478645, 4478646, 4478647, 4478648, 4478649, 447871, 4478720, 4478721, 4478723, 4478724, 4478725, 4478726, 4478728, 4478729, 447873, 4478740, 4478741, 4478742, 4478743, 4478746, 4478747, 4478748, 4478749, 447885, 447889, 4478923, 4478924, 4478926, 4478927, 4478928, 4478929, 4478932, 4478934, 4478935, 4478936, 4478937, 447894, 447895, 447902, 447907, 447912, 447921, 447922, 447923, 447925, 447926, 447927, 447928, 447933, 447934, 447935, 447936, 447938447955, 447999, 447409, 447410, 447416, 447419, 447420, 447421, 447422, 447527, 447528, 447529, 447530, 447531, 447532, 447536, 447556, 447579, 447580, 447581, 447582, 447583, 447772, 447773, 447779, 447790, 447791, 447792, 447794, 447800, 447805, 447807, 44781, 447837, 447854, 447855, 447866, 447870, 447875, 447890, 447891, 447896, 447929, 447964, 447965, 447966, 447967, 447968, 447969, 447970, 447971, 447972, 447973, 447974, 447975, 447976, 447977, 447980, 447989, 447415, 447433, 447434, 447504, 447505, 447506, 447507, 447508, 447534, 447535, 447538, 447539, 447550, 447572, 447573, 447574, 447722, 447726, 447432, 447757, 447758, 447804, 447806, 447847, 447852, 447903, 447904, 447905, 447906, 447908, 447910, 447913, 447914, 447930, 447931, 447932, 447939, 44794, 44795, 447960, 447961, 447962, 447963, 44798, 4475374, 447407, 447423, 447425, 447435, 447436, 447437, 447500, 447501, 447502, 447503, 447551, 447552, 447553, 447554, 447555, 447557, 447570, 447584, 447585, 447586, 447587, 447717, 447721, 447733, 447741, 447747, 447748, 447760, 447765, 447766, 447767, 447768, 447769, 447770, 447771, 447774, 447775, 447776, 447778, 447780, 447785, 447786, 447787, 447788, 447789, 447795, 447796, 447798, 447799, 447810, 447818, 447823, 447824, 447825, 447826, 447827, 447831, 447833, 447836, 447867, 447876, 447879, 447880, 447881, 447884, 447887, 447899, 447900, 447901, 447909, 447917, 447918, 447919, 447920, 447979, 447990, 44870,44871, 44872, 44873, 443, 4450, 4455, 4456, 4480, 44770, 447

 

Zona 3

SHTETI

PREFIKSI

Austri

43711, 43730, 43740, 43810, 43820

Bjellorusi

375

Bosnjë dhe Hercegovinë

387

Bullgari

35989

Republika Qendrore e Afrikës

236

FYROM

38975, 38976, 38970, 38971, 38972, 38977, 38978

Gjermani

49115, 49178, 491521

Itali

393, 39313

Lihtenshtajn

423

Madagaskar

261

Moldavi

373

Monako

37744, 37745, 3774, 3776, 3774098, 3774098

Portugali

351

Spanjë

34

Shën Vincenti dhe Grenadinet

1784

Turqi

9053382, 9053383, 9053384, 9053385, 9053386, 9053387, 9053388, 90548, 9054285, 9054286, 9054288, 9054698, 9054699, 9051, 9056, 9057, 9058, 9059

 

Zona 4

SHTETI

PREFIKSI

Afganistan

93

Alaska

1907

Andorra

376

Angola

244

Anguila

1264

Antigua dhe Barbado

1268

Argjentinë

54

Armeni

374

Aruba

297

Ësenshën

247

Azerbaixhan

994

Bahamas

1242

Bahrejn

973

Bangladesh

880

Barbados

1246

Belize

501

Benin

229

Bermuda

1441

Butani

975

Bolivi

591

Botsvanë

267

Ishujt e Virgjër Britanikë

1284

Brunei

673

Burkina Faso

226

Burundi

257

Kamboxhia

855

Kamerun

237

Bregu i Gjelbër

238

Ishujt Kaiman

1345

Çad

235

Kili

56

Kolumbi

57

Komoret

269

Rep. Dem. Kongo

243

Rep. Kongo  Brazzaville 

242

Ishujt Kuk

682

Kosta Rika

506

Kubë

53

Djego Garsia

246

Xhibuti

253

Domenika

1767

Republika Domenikane

1809, 1829, 1849

Timori Lindor

670

Ekuador

593

El Salvador

503, 50424, 50525

Guinea Ekuatoriale

240

Eritrea

291

Etiopi

251

Ishujt Falkland

500

Ishujt Faroe

298

Fixhi

679

Francë

3363800, 3364000, 3364001, 3364002, 3364003, 3364004

Polinezia Franceze

689

Gabon

241

Gambia

220

Gjermani

88228

Gana

233

Gjibraltar

350

Grenlandë

299

Grenada

1473

Guadalupe

590

Guam

1671

Guatemala

502

Guinea

224

Guinea Bissau

245

Guajana

592

Haiti

509

Havai

1808

Honduras

504

Hong Kong

852

Islandë

354

Indi

91

Indonezi

62

Iran

98

Irak

964

Bregu i Fildishtë

225

Xhamaika

1876

Japoni

81

Jordani

962

Kazakistan

77

Kenia

254

Qiribati

686

Korea e Veriut

850

Korea e Jugut

82

Kuvajt

965

Kirgistan

996

Laos

856

Liban

961

Lesoto

266

Liberi

231

Libi

218

Makau

853

Malavi

265

Malajzi

60

Maldive

960

Mali

223

Ishujt Marshall

692

Mavritani

222

Mauritius

230

Meksikë

52

Mikronezi

691

Mongoli

976

Montserrati

1664

Marok

212

Mozambik

258

Mianmar

95

Namibi

264

Naurau

674

Nepal

977

Antilet Hollandeze

599

Kaledonia e Re

687

Zelanda e Re

64

Nikaragua

505

Niger

227

Nigeri

234

Ishujt Nju

683

Ishujt Norfolk

6723

Oman

968

Pakistan

92

Palau

680

Palestinë

970

Panama

507

Guinea e Re Papua

675

Paraguaj

595

Peru

51

Filipinet

63

Porto Riko

1787, 1939

Katar

974

Ruanda

250

Saipan

1670

Samao Amerikane

1684

Samao Perëndimore

685

San Marino

378

San Tome dhe Principe

239

Arabia Saudite

966

Senegal

221

Sishel

248

Sierra Leone

232

Singapor

65

Somali

252

Afrika e Jugut

27

Srilanka

94

St Helena

290

St Kits dhe Nevis

1869

St Luçia

1758

St Pierreand Miquelon

508

Sudan

249

Surinejm

597

Svaziland

268

Siria

963

Tajvan

886

Taxhikistan

992

Tanzani

255

Tajlandë

66

Togo

228

Tonga

676

Trinidad dhe Tobago

1868

Tunizi

216

Turkmenistan

993

Ishujt e Turks dhe Kaikos

1649

Tuvalu

688

Uganda

256

Emirate e Bashkuara Arabe

971

Uruguai

598

Ishujt e Virgjër të Shteteve të Bashkuara

1340

Uzbekistan

998

Vanautau

678

Venezuela

58

Vietnam

84

Jemen

976

Zambia

260

Zimbabve

263Zona 5

SHTETI

PREFIKSI

Australia

61

Satelit EMSAT

88213

Global Star Satelit

881, 90592

Inmarsat SNAC

870

Satelite Iridiumin

8816, 8817

Maritime Comm. Partner

88232

Solomon Islands

677

Telenor Connection

883120

Thuraya Satellite

88216

Tokelau

690