Tarifat "Telekom me parapagesë"

Tarifat

Minuta Kombëtare 39.0 Lekë/Minutë
Minuta me Telekom FIX 3.6 Lekë/Minutë
SMS Telekom  12.0 Lekë/SMS
SMS  Kombëtare 12.0 Lekë/SMS
SMS Ndërkombëtare 18.0 Lekë/SMS
*Internet 9.994 Lekë/MB
Zona 1* - T Networks 81.99 Lekë/Minutë
Zona 2 - Europe 1 149.99 Lekë/Minutë
Zona 3 - Europe 2 179.99 Lekë/Minutë
Zona 4 - Vende të tjera 269.99 Lekë/Minutë
Zona 5 - Satellite Networks 419.99 Lekë/Minutë

 

Shënime: Të gjitha çmimet e lartpërmendura përfshijnë TVSH.

Koha fillestare e tarifimit për thirrjet drejt destinacioneve kombëtare dhe ndërkombëtare është 60 sekonda. Pas 60 sekondave të para të një telefonate aplikohet çmimi për sekondë.

*Tarifimi i internetit do të kryhet për çdo 10Kb. 10Kb do të tarifohen 0.0976 Lekë (TVSH e përfshire)

 

*Kliko Zonat Ndërkombëtare për të parë shtetet përkatëse.