Tarifat "Telekom me parapagesë"

Tarifat

Minuta Kombëtare 39.0 Lekë/Minutë
MMS Telekom 12.0 Lekë/MMS
MMS Kombëtare 12.0 Lekë/MMS
Minuta me Telekom FIX 3.6 Lekë/Minutë
SMS Telekom  12.0 Lekë/SMS
SMS  Kombëtare 12.0 Lekë/SMS
SMS Ndërkombëtare 18.0 Lekë/SMS
Internet 99.942 Lekë/MB
Zona 1* - T Networks 81.99 Lekë/Minutë
Zona 2 - Europe 1 149.99 Lekë/Minutë
Zona 3 - Europe 2 179.99 Lekë/Minutë
Zona 4 - Vende të tjera 269.99 Lekë/Minutë
Zona 5 - Satellite Networks 419.99 Lekë/Minutë

 

Shënime: Të gjitha çmimet e lartpërmendura përfshijnë TVSH.

Koha fillestare e tarifimit për thirrjet drejt destinacioneve kombëtare dhe ndërkombëtare është 60 sekonda. Pas 60 sekondave të para të një telefonate aplikohet çmimi për sekondë.

Çmimet janë të vlefshme deri në 30 Qershor 2018.

 

*Kliko Zonat Ndërkombëtare për të parë shtetet përkatëse.