Pyetje të shpeshta

Kërko

 

Pyetje të shpeshta:

0. iPhone

 

 

Internet

Shtypni [Settings] 

Shtypni [General] 

Shtypni [Cellular] .

Shtypni [Cellular Data] .

Plotësoni të dhënat si më poshtë:

APN : internet.t
User name :
Password :

Shtypni butonin [Home]

Në këtë mënyrë profili i ri është ruajtur dhe është aktivizuar.

Tashmë, ju mund të provoni të lundroni në internet nga aparati juaj.

1. Nokia X7

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe perzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Connectivity]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Destinations] .

Tek [WAP services] shtypni [Options] dhe perzgjidhni [New access point] .

Pergjigjuni me [No] pyetjes: "Automatically check for available access points?" dhe përzgjidhni [Packet data] .

 

Plotësoni fushat e më poshtme:

Packet data access point name :internet.t (shtypni [OK] )

Tek [WAP services] zhgjidhni profilin e ri te sapo krijuar “internet.t”

Plotësoni fushat e më poshtme:

Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Packet data
Access point name : internet.t
User name :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage : None


Shtypni [Options] dhe perzgjidhni [Advanced settings] .

Plotësoni fushat e më poshtme:


Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS addresses : Automatic
Proxy server address : None
Proxy port number : 0


Shtypni [Options]

Përzgjidhni  [Exit] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

2. Nokia X6

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe perzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Connectivity]

Përzgjidhni [Destinations] .

Tek  [Network destinations] , perzgjidhni [Internet] .

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [New access point].

Pergjigjuni me [No] pyetjes: "Automatically check for available access points?" dhe përzgjidhni [Packet data] .


Plotësoni fushat e më poshtme:

Packet data access point name :internet.t (shtypni [OK] )

Tek [Internet], zhgjidhni profilin e ri te sapo krijuar “internet.t”, shtypni [Options], dhe perzgjidhni [Edit] .

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Packet data
Access point name : internet.t
User name :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage : None
Use access point : Automatically

Shtypni [Options] dhe perzgjidhni [Advanced settings] .

Plotësoni fushat e më poshtme:


Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS addresses : Automatic
Proxy server address : None
Proxy port number : 0


Shtypni [Options]

Përzgjidhni  [Exit] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

3. Nokia X3-02

 

 

Internet

Shtypni [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Tek [Settings] perzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal configuration settings.] .

Tek [Personal accounts] shtypni [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point] , (nese lista e profileve shfaqet boshe, shtypni [Add] dhe perzgjidhni [Access point] .

Plotësoni fushat e më poshtme:


Account name : Wireless Internet
Access point settings :
Bearer settings :
Packet data acc. pt. : internet.t
Network type : IPv4
Authentication type : Normal
User name :
Password :

Shtypni [Back] tre here

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

4. Nokia X3

 

 

Internet

Shtypni [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Tek [Settings] perzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal configuration settings.] .

Tek [Personal accounts] shtypni [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point] , (nese lista e profileve shfaqet boshe, shtypni [Add] dhe perzgjidhni [Access point] .

Plotësoni fushat e më poshtme:


Account name : Wireless Internet
Access point settings :
Bearer settings :
Packet data acc. pt. : internet.t
Network type : IPv4
Authentication type : Normal
User name :
Password :

Shtypni [Back] tre here

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

5. Nokia N900

 

 

Internet

Shtypni ikonen [Menu] dhe perzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Internet connections] .

Shtypni [Connections] .

Përzgjidhni “Packet data connection” dhe shtypni [Edit] .

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Connection name : Wireless Internet

Shtypni [Next] .

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Access point name : internet.t
User name :
Password :
Prompt password at every login : Hiqni cekimin

Shtypni [Next] .

Do t’ju shfaqet mesazhi : "Connection setup: Complete...", shtypni [Advanced] .

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Use proxy : Hiqni cekimin

Shtypni [Save] Shtypni [Finish] dhe me pas shtypni [Done] .

Shtypni [Save] . dhe ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

6. Nokia N97

 

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe perzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Connectivity]

Përzgjidhni [Destinations] .

Tek [Network destinations] , përzgjidhni [Internet] .

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [New access point]

Pergjigjuni me [No] pyetjes: "Automatically check for available access points?" dhe përzgjidhni [Packet data] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Packet data access point name :internet.t (shtypni [OK] )

Tek [Internet], zhgjidhni profilin e ri te sapo krijuar" internet.t " shtypni [Options] dhe perzgjidhni [Edit] .

Plotësoni fushat e më poshtme:
 

Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Packet data
Access point name : internet.t
User name :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage : None
Use access point : Automatically

Shtypni [Options] dhe perzgjidhni [Advanced settings] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS addresses : Automatic
Proxy server address : None
Proxy port number : 0

Shtypni [Options]

Përzgjidhni  [Exit] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

 

7. Nokia N86

 

 

Internet

Shtypni [Menu] dhe perzgjidhni [Tools]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Connection]

Përzgjidhni [Destinations] .

Tek [Network destinations] , perzgjidhni [WAP services] .

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [New access point] .(nese lista shfaqet boshe, shtypni [Add ]

Pergjigjuni me [No] pyetjes: "Automatically check for available access points?" dhe përzgjidhni [Packet data] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Packet data access point name :internet.t (shtypni [OK] )
 

Tek [WAP services] zhgjidhni profilin e ri te sapo krijuar" internet.t " dhe shtypni [Edit] .

Plotësoni fushat e më poshtme:


Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Packet data
Access point name internet.t
User name :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage : None
Use access point : Automatically

Shtypni [Options] dhe perzgjidhni [Advanced settings] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS addresses : Automatic
Proxy server address : None
Proxy port number : 0

Shtypni [Options]

Përzgjidhni  [Exit] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

 

 

8. Nokia N85

 

 

Internet

Shtypni [Menu] dhe perzgjidhni [Tools]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Connection]

Përzgjidhni [Destinations] .

Tek [Network destinations] , perzgjidhni [Internet] .

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [New access point] .(nese lista shfaqet boshe, shtypni [Add ]

Pergjigjuni me [No] pyetjes: "Automatically check for available access points?" dhe përzgjidhni [Packet data] .

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Packet data access point name :internet.t (shtypni [OK] )

Tek [Internet], zhgjidhni profilin e ri te sapo krijuar" internet.t " dhe shtypni [Edit] .

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Packet data
Access point name : internet.t
User name :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage : None
Use access point : Automatically

Shtypni [Options] dhe perzgjidhni [Advanced settings] .

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS addresses : Automatic
Proxy server address : None
Proxy port number : 0

Shtypni [Options]

Përzgjidhni  [Exit] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

 

 

9. Nokia N8

 

 

Internet

Shtypni [Menu] dhe perzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Connectivity]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Destinations],

Përzgjidhni [WAP services] dhe shtypni [Options]

Përzgjidhni [New access point] .(nese lista shfaqet boshe, shtypni [Add ]

Pergjigjuni me [No] pyetjes: "Automatically check for available access points?" dhe përzgjidhni [Packet data] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Packet data access point name :internet.t (shtypni [OK] )

Tek [WAP services] zhgjidhni profilin e ri te sapo krijuar" internet.t "

Plotësoni fushat e më poshtme:

Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Packet data
Access point name : internet.t
User name :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage : None

Shtypni [Options] dhe perzgjidhni [Advanced settings] .
Plotësoni fushat e më poshtme:


Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS addresses : Automatic
Proxy server address : None
Proxy port number : 0

Shtypni [Options]

Përzgjidhni  [Exit] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

10. Nokia Lumia 920

 

 

Internet

Hyni ne [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

 

Shtypni [access point] .
 

Shtypni [add].

 

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Connection name : Wireless Internet
Internet APN :
Access point name : internet.t
Username :
Password :
Proxy address : 
Proxy port : 
MMS APN : 

Shtypni ikonen e konfirmimit dhe me pas shtypni [ok]

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.


 

11. Nokia Lumia 900

 

 

Internet

Shtypni shigjeten ne krahe te djathte te ekranit dhe perzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [cellular] .

Shtypni [add apn] (nese shfaqet nje akaunt ekzistues, shtypni [edit apn]).

Plotësoni fushat e më poshtme:

APN : internet.t
Username :
Password :

Shtypni ikonen e konfirmimit.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

12. Nokia Lumia 800

 

 

Internet

Shtypni shigjeten ne krahe te djathte te ekranit dhe perzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [cellular] .

Shtypni [add apn] (nese shfaqet nje akaunt ekzistues, shtypni [edit apn]).

Plotësoni fushat e mëposhtme:

APN : internet.t
Username :
Password :

Shtypni ikonen e konfirmimit.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

13. Nokia Lumia 710

 

 

Internet

Shtypni shigjeten ne krahe te djathte te ekranit dhe perzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [mobile network] .

Shtypni [add apn] (nese shfaqet nje akaunt ekzistues, shtypni [edit apn]).

Plotësoni fushat e më poshtme:

APN : internet.t
Username :
Password :
Proxy server /URL : Lereni Bosh
Proxy port: Lereni Bosh

Shtypni ikonen e pare ne fund te ekranit.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

14. Nokia Lumia 610

 

 

Internet

Shtypni shigjeten ne krahe te djathte te ekranit dhe perzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [mobile network] .

Shtypni [add apn] (nese shfaqet nje akaunt ekzistues, shtypni [edit apn]).

Plotësoni fushat e më poshtme:

APN : internet.t
Username :
Password :
Proxy server /URL : Lereni Bosh
Proxy port: Lereni Bosh

Shtypni ikonen e pare ne fund te ekranit.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

15. Nokia E90

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Tools]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Connection] .

Tek [Connection] , përzgjidhni [Access points] .

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [New access point]

 

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Përzgjidhni [Packet data]
Access point name : internet.t
User name :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage :

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [Advanced settings] .

 Plotësoni fushat e mëposhtme:

 

Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS address : Automatic
Proxy serv. address : None
Port number :0

Shtypni [Back] dy here dhe me pas shtypni butonin qe fik telefonaten.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

16. Nokia E75

 

 

Internet

Shtypni [Menu] dhe perzgjidhni [Control panel]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Connectivity]

Përzgjidhni [Destinations] .

Përzgjidhni [WAP services] dhe shtypni [Options]

Përzgjidhni [New access point. (nese lista e profileve shfaqet boshe, shtypni [Add] ).

Pergjigjuni me [No] pyetjes: "Automatically check for available access points?" dhe përzgjidhni [Packet data] .


Plotësoni fushat e më poshtme:

Packet data access point name :internet.t (shtypni [OK] )

Tek [WAP services] zhgjidhni profilin e ri te sapo krijuar “internet.t”, shtypni [Options], dhe perzgjidhni [Edit] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Packet data
Access point name : internet.t 
User name :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage : None
Use access point : Automatically

Shtypni [Options] dhe perzgjidhni [Advanced settings] .

Plotësoni fushat e më poshtme:


Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS addresses : Automatic
Proxy server address : None
Proxy port number : 0


Shtypni [Options]

Përzgjidhni  [Exit] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

17. Nokia E72

 

 

Internet

Shtypni [Menu] dhe perzgjidhni [Control panel]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Connectivity]

Përzgjidhni [Destinations] .

Përzgjidhni [WAP services] dhe shtypni [Options]

Përzgjidhni [New access point] .

Pergjigjuni me [No] pyetjes: "Automatically check for available access points?" dhe përzgjidhni [Packet data] .


Plotësoni fushat e më poshtme:

Packet data access point name : internet.t (shtypni [OK] )

Tek [WAP services] zhgjidhni profilin e ri te sapo krijuar “internet.t”, shtypni [Options], dhe perzgjidhni [Edit] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Packet data
Access point name : internet.t
User name :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage : None
Use access point : Automatically

Shtypni [Options] dhe perzgjidhni [Advanced settings] .


Plotësoni fushat e më poshtme:


Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS addresses : Automatic
Proxy server address : None
Proxy port number : 0


Shtypni [Options]

Përzgjidhni  [Exit] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

18. Nokia E71

 

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Tools]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Connection] .

Tek [Connection] , përzgjidhni [Access points] .

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [New access point]


Plotësoni fushat e mëposhtme:
 

Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Përzgjidhni [Packet data]
Access point name : internet.t
User name :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage :

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [Advanced settings] .

 

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS address : Automatic
Proxy serv. address : None
Proxy port number : 0

Shtypni [Option] përzgjidhni [Exit] dhe me pas shtypni [Back] dhe perzgjidhni serisht [Exit] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

19. Nokia E65

 

 

Internet

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Connection] .

Tek [Connection] , përzgjidhni [Access points] .

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [New access point]


Plotësoni fushat e më poshtme:

Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Përzgjidhni [Packet data]
Access point name : internet.t
User name :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage :

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [Advanced settings] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS address : Automatic
Proxy serv. address : None
Proxy port number : 0

Shtypni [Back] kater here dhe me pas shtypni [Exit] shtypni [Back], shtypni serish [Exit]

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

20. Nokia E63

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Tools]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Connection] .

Tek [Connection] , përzgjidhni [Access points] .

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [New access point]


Plotësoni fushat e më poshtme:
 

Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Përzgjidhni [Packet data]
Access point name : internet.t
User name :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage :

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [Advanced settings] .

 

Plotësoni fushat e më poshtme:

Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS address : Automatic
Proxy serv. address : None
Proxy port number : 0

Shtypni [Option], shtypni [Exit] me pas shtypni butonin qe fik telefonaten

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

21. Nokia E61i

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Tools]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Connection] .

Tek [Connection] , përzgjidhni [Access points] .

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [New access point]

Përzgjidhni [Use default settings] .

Plotësoni fushat e mëposhtme:
 

Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Përzgjidhni [Packet data]
Access point name : internet.t
User name :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage :

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [Advanced settings] .

 Plotësoni fushat e mëposhtme:

 

Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS address : Automatic
Proxy serv. address : None
Port number :

Shtypni [Back] kater here dhe me pas shtypni [Exit] shtypni [Back], shtypni serish [Exit]

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

22. Nokia E61

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Tools]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Connection] .

Tek [Connection] , përzgjidhni [Access points] .

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [New access point]


Plotësoni fushat e më poshtme:
 

Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Përzgjidhni [Packet data]
Access point name : internet.t
User name :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage :

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [Advanced settings] .

 

Plotësoni fushat e më poshtme:

Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS address : Automatic
Proxy serv. address : None
Proxy port number : 0

Shtypni [Back] kater here dhe me pas shtypni [Exit] shtypni [Back], shtypni serish [Exit]

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

 

 

 

23. Nokia E60

 

 

Internet

Shtypni butonin dhe perzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Connection]

Përzgjidhni [Access points] .

Tek [Access points] ,

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [New access point]

Përzgjidhni [Use default settings] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Connection name : Wireless Internet
Bearer type : Packet data
Access point name : internet.t
User name :
Prompt password : No
Password :
Password authentication : Normal
Start page : Lere Bosh


Shtypni [Options] ,

Përzgjidhni [Advanced settings] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
Name server : Automatic
Proxy server address : Lere Bosh
Port number : Lere Bosh

Shtypni butonin qe fik telefonaten dhe ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

24. Nokia E52

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu]

Përzgjidhni [Ctrl. panel]

 Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Connection]

Përzgjidhni [Destinations] .

Tek [Network destinations] , Përzgjidhni [WAP services] dhe shtypni [Options]

Përzgjidhni [New access point] .(nese lista shfaqet boshe, shtypni [Add ]


Pergjigjuni me [No] pyetjes: "Automatically check for available access points?" dhe përzgjidhni [Packet data] .

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Packet data access point name :internet.t (shtypni [OK] )

Tek [WAP services] zhgjidhni profiling e ri te sapo krijuar" internet.t " shtypni [Edit] .

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Packet data
Access point name : internet.t
User name :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage : None
Use access point : Automatically

Shtypni [Options] dhe perzgjidhni [Advanced settings] .
Plotësoni fushat e mëposhtme:


Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS addresses : Automatic
Proxy server address : None
Proxy port number : 0

Shtypni [Options]

Përzgjidhni  [Exit] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni lundroni ne internet nga aparati juaj.

25. Nokia E50

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Tools]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Connection] .

Tek [Connection] , përzgjidhni [Access points] .

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [New access point]

Përzgjidhni [Use default settings] .

 Plotësoni fushat e mëposhtme:
 

Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Përzgjidhni [Packet data]
Access point name : internet.t
User name :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage :

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [Advanced settings] .

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS address : Automatic
Proxy serv. address : None
Proxy port number : 0

Shtypni [Back] kater here dhe me pas shtypni [Exit] shtypni [Back], shtypni serish [Exit]

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

26. Nokia E7

 

 

Internet

Shtypni [Menu]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Connectivity]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Destinations] .

Përzgjidhni [WAP services] dhe shtypni [Options]

Përzgjidhni [New access point] .

Pergjigjuni me [No] pyetjes: "Automatically check for available access points?" dhe përzgjidhni [Packet data] .


Plotësoni fushat e mëposhtme:
 

Packet data access point name :internet.t (shtypni [OK] )

Tek [WAP services] zhgjidhni profiling e ri te sapo krijuar" internet.t "

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Packet data
Access point name : internet.t
User name :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage : None

Shtypni [Options] dhe perzgjidhni [Advanced settings] .
Plotësoni fushat e mëposhtme:


Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS addresses : Automatic
Proxy server address : None
Proxy port number : 0

Shtypni [Options]

Përzgjidhni  [Exit] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

27. Nokia E6

 

 

Internet

Shtypni [Menu] dhe përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Connectivity]

Përzgjidhni [Settings], përzgjidhni [Destinations] .

Tek [Network destinations] , Përzgjidhni [WAP services] .

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [New access point] .

Pergjigjuni me [No] pyetjes: "Automatically check for available access points?" dhe përzgjidhni [Packet data] .


Plotësoni fushat e më poshtme:

Packet data access point name :internet.t (shtypni [OK] )

Tek [WAP services] zhgjidhni profiling e ri te sapo krijuar" internet.t ", shtypni [Options] dhe përzgjidhni [Edit] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Packet data
Access point name : internet.t
Username :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage : None

Shtypni [Options] dhe perzgjidhni [Advanced settings] .

Plotësoni fushat e më poshtme:


Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS addresses : Automatic
Proxy server address : None
Proxy port number : 0

Shtypni [Options]

Përzgjidhni  [Exit] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

28. Nokia E5

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu]

Përzgjidhni [Ctrl. panel]

 Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Connection]

Përzgjidhni [Destinations] .

Tek [Network destinations] , Përzgjidhni [WAP services] dhe shtypni [Options]

Përzgjidhni [New access point] .

Pergjigjuni me [No] pyetjes: "Automatically check for available access points?" dhe përzgjidhni [Packet data] .

Plotësoni fushat e më poshtme:
 
Packet data access point name :internet.t (shtypni [OK] )

Tek [WAP services] zhgjidhni profiling e ri te sapo krijuar" internet.t " shtypni [Options] dhe përzgjidhni [Edit] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Packet data
Access point name : internet.t
User name :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage : None
Use access point : Automatically

Shtypni [Options] dhe perzgjidhni [Advanced settings] .


Plotësoni fushat e më poshtme:


Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS addresses : Automatic
Proxy server address : None
Proxy port number : 0

Shtypni [Options]

Përzgjidhni  [Exit] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

29. Nokia C7

 

 

Internet

Shtypni  [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Tek [Settings]

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal configuration settings].

Tek [Personal accts.] shtypni  [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point]

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Account name : Wireless Internet
Acces point settings:
Data bearer : Packet data
Bearer settings :
Packet data access point : Access point : internet.t
Authentication type :
User name :
Password :

Shtypni butonin qe fik telefonaten per te dal nga menuja e aparatit tuaj.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

30. Nokia C6-01

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Connectivity]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Destinations] .

Përzgjidhni [WAP services] dhe shtypni [Options]

Përzgjidhni [New access point] .

Pergjigjuni me [No] pyetjes: "Automatically check for available access points?" dhe përzgjidhni [Packet data] .


Plotësoni fushat e më poshtme:

Packet data access point name :internet.t (shtypni [OK] )

Tek [WAP services] zhgjidhni profiling e ri te sapo krijuar

Plotësoni fushat e më poshtme:

Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Packet data
Access point name : internet.t
User name :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage : None

Shtypni [Options] dhe perzgjidhni [Advanced settings] .


Plotësoni fushat e më poshtme:


Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS addresses : Automatic
Proxy server address : None
Proxy port number : 0


Shtypni [Options]

Përzgjidhni  [Exit] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

31. Nokia C6

 

 

Internet

Shtypni  [Menu] dhe perzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Connectivity]

Përzgjidhni [Destinations] .

Përzgjidhni [WAP services] dhe shtypni [Options]

Përzgjidhni [New access point] (nese lista shfaqet boshe, shtypni  [Add ]).

 Pergjigjuni me [No] pyetjes: "Automatically check for available access points?"

Dhe perzgjidhni [Packet data] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Packet data access point name :internet.t (shtypni [OK] )

Tek [WAP services] Perzgjidhni profiline sapo krijuar(internet.t) dhe shtypni [Options]

Perzgjidhni [Edit] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Packet data
Access point name : internet.t
User name :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage : None
Use access point : Automatically

Shtypni [Options] Dhe perzgjidhni [Advanced settings] .

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS addresses : Automatic
Proxy server address : None
Proxy port number : 0

Shtypni [Options]

Perzgjidhni [Exit] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

32. Nokia C5-03

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Connectivity]

Përzgjidhni [Destinations] .

Përzgjidhni [WAP services] dhe shtypni [Options]

Përzgjidhni [New access point] .

Pergjigjuni me [No] pyetjes: "Automatically check for available access points?" dhe përzgjidhni [Packet data] .


Plotësoni fushat e mëposhtme:

Packet data access point name :internet.t (shtypni [OK] )

Tek [WAP services] zhgjidhni profiling e ri te sapo krijuar

Plotësoni fushat e mëposhtme:

 

Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Packet data
Access point name : internet.t
User name :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage : None
Use access point : Automatically

Shtypni [Options] dhe perzgjidhni [Advanced settings] .
Plotësoni fushat e mëposhtme:


Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS addresses : Automatic
Proxy server address : None
Proxy port number : 0


Shtypni [Options]

Përzgjidhni  [Exit] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni lundroni ne internet nga aparati juaj.

33. Nokia C5

 

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Connectivity]

Përzgjidhni [Destinations] .

Përzgjidhni [WAP services] dhe shtypni [Options]

Përzgjidhni [New access point] .

Pergjigjuni me [No] pyetjes: "Automatically check for available access points?" dhe përzgjidhni [Packet data] .


Plotësoni fushat e më poshtme:

Packet data access point name :internet.t (shtypni [OK] )

Tek [WAP services] zhgjidhni profilin e ri te sapo krijuar.

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Packet data
Access point name : internet.t
User name :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage : None
Use access point : Automatically

Shtypni [Options] dhe perzgjidhni [Advanced settings] .

Plotësoni fushat e mëposhtme:


Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS addresses : Automatic
Proxy server address : None
Proxy port number : 0


Shtypni [Options]

Përzgjidhni  [Exit] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

34. Nokia C3-01

 

 

 

Internet

Shtypni  [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal settings] .

Tek [Personal accounts] , shtypni  [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point] , nese lista shfaqet boshe, shtypni  [Add ]

Përzgjidhni [Access point] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Account name : Wireless Internet
Access point settings :
Bearer settings :
Packet data access point : internet.t
Network type : IPv4
Authentication type : Normal
Username :
Password :


Shtypni [Back] tre here .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

35. Nokia C3

 

 

Internet

Shtypni  [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal settings] .

Tek [Personal accounts] , shtypni  [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point] , nese lista shfaqet boshe, shtypni  [Add ]

Përzgjidhni [Access point] .

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Account name : Wireless Internet
Access point settings :
Bearer settings :
Packet data access point : internet.t
Network type : IPv4
Authentication type : Normal
Username :
Password :


Shtypni [Back] tre here .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

36. Nokia C2-01

 

 

Internet

Shtypni  [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Tek  [Settings] ,

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal settings] .

Tek [Personal accounts] , shtypni  [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point] , nese lista shfaqet boshe, shtypni  [Add New]

Përzgjidhni [Access point] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Account name : Wireless Internet
Access point sett. :
Bearer settings :
Packet data acc. pt. : internet.t
Network type : IPv4
Authentication type : Normal
User name :
Password :

Shtypni butonin qe fik telefonaten per te dal nga menuja e aparatit tuaj.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

37. Nokia C1-02

 

 

Internet

Shtypni  [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Tek  [Settings] ,

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal configuration settings] .

Tek [Personal accts.] shtypni  [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point] , nese lista shfaqet boshe, shtypni  [Add New]

Përzgjidhni [Access point] .

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Account name : Wireless Internet
Access point settings :
Bearer settings :
Packet data access point : internet.t
Network type : IPv4
Authentication type : Normal
Username :
Password :

Shtypni butonin qe fik telefonaten per te dal nga menuja e aparatit tuaj.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

38. Nokia C1-01

 

 

Internet

Shtypni  [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Tek  [Settings] ,

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal configuration settings] .

Tek [Personal accts.] shtypni  [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point] , nese lista shfaqet boshe, shtypni  [Add New]

Përzgjidhni [Access point] .

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Account name : Wireless Internet
Access point settings :
Bearer settings :
Packet data access point : internet.t
Network type : IPv4
Authentication type : Normal
Username :
Password :

Shtypni butonin qe fik telefonaten per te dal nga menuja e aparatit tuaj.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

39. Nokia Asha 311

 

 

Internet

Shtypni [settings] .


Shtypni [configuration] .
 

Shtypni [personal settings] .
 

Shtypni Options dhe perzgjidhni [add new] .
 

nese lista shfaqet boshe, shtypni  [add account] .
 

Përzgjidhni [access point] .

 

Plotësoni fushat e më poshtme:

account name : Wireless Internet
access point :
bearer settings :
mob. dataacc.point: internet.t
authentication type :
username :
password :

Shtypni [Back] tre here

zgjidhni profilin e sapo krijuar: Wireless Internet.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

 

40. Nokia Asha 303

 

 

Internet

Shtypni [Menu] ] dhe perzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal settings] .

Tek  [Personal accounts] , shtypni  [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point] , nese lista shfaqet boshe, shtypni  [Add]

Përzgjidhni [Access point] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Account name: Wireless Internet
Acc. point sett.:
Bearer settings:
Pack. data acc.pt.: internet.t
Network type: IPv4
Authentic. type: Normal
User name:
Password:

Shtypni [Back] tre here .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

41. Nokia Asha 302

 

 

Internet

Shtypni  [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Configuration]

 

Përzgjidhni [Personal settings] .


Shtypni [Options]

 

Përzgjidhni [Add new] .

Përzgjidhni [Access point] .

Nese lista shfaqet boshe, shtypni  [Add]

Përzgjidhni [Access point] .

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Account name : Wireless Internet
Access point settings :
Bearer settings :
Packet data access pt. : internet.t
Network type : IPv4
Authentication type :
Username :
Password :

Shtypni [Back] tre here

zgjidhni profilin e sapo krijuar: internet.t

Shtypni [Options] dhe perzgjidhni [Activate] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

42. Nokia Asha 300

 

 

Internet

Shtypni [Menu] ] dhe perzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal settings] .

Tek  [Personal accounts] , shtypni  [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point] , nese lista shfaqet boshe, shtypni  [Add]

Përzgjidhni [Access point] .

Plotësoni fushat e më poshtme:


Account name: Wireless Internet
Acc. point sett.:
Bearer settings:
Pack. data acc.pt.: internet.t
Network type: IPv4
Authentic. type: Normal
User name:
Password:

Shtypni [Back] tre here .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

43. Nokia Asha 202

 

 

Internet

Shtypni [Menu] ] dhe perzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal settings] .

Tek  [Personal accounts] , shtypni  [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point] , nese lista shfaqet boshe, shtypni  [Add]

Përzgjidhni [Access point] .

Plotësoni fushat e më poshtme:Account name: Wireless Internet
Acc. point sett.:
Bearer settings:
Pack. data acc.pt.: internet.t
Network type: IPv4
Authentic. type: Normal
User name:
Password:

Shtypni [Back] tre here .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

44. Nokia Asha 200

 

 

Internet

Shtypni [Menu] ] dhe perzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal settings] .

Shtypni  [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point] , nese lista shfaqet boshe, shtypni  [Add]

Përzgjidhni [Access point] .

Plotësoni fushat e mëposhtme:


Account name :Wireless Internet
Access point settings :
Bearer settings :
Packet data access pt. : internet.t
Network type : IPv4
Authentication type : Normal
Username :
Password :

Shtypni [Back] tre here .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

45. Nokia 7900 Prism

 

 

Internet

Shtypni  [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Tek  [Settings] ,

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal config. sett.] .

Tek [Personal accounts] , shtypni  [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point] , nese lista shfaqet boshe, shtypni  [Add]

Përzgjidhni [Access point] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Account name : Wireless Internet
Access point settings :
Data bearer : Packet data
Bearer settings :
Packet data acc. pt. : internet.t
Network type : IPv4
Authentication type : Normal
User name :
Password :

Shtypni butonin qe fik telefonaten per te dal nga menuja e aparatit tuaj.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

 

46. Nokia 7610 Supernova

 

 

Internet

Shtypni  [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Tek  [Settings] ,

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal config. sett.] .

Tek [Personal accounts] , shtypni  [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point] , nese lista shfaqet boshe, shtypni  [Add]

Përzgjidhni [Access point] .

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Account name : Wireless Internet
Access point settings :
Data bearer : Packet data
Bearer settings :
Packet data acc. pt. : internet.t
Network type : IPv4
Authentication type : Normal
User name :
Password :

Shtypni butonin qe fik telefonaten per te dal nga menuja e aparatit tuaj.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

47. Nokia 7510 Supernova

 

 

Internet

Shtypni  [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Tek  [Settings] ,

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal config. sett.] .

Tek [Personal accounts] , shtypni  [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point] , nese lista shfaqet boshe, shtypni  [Add]

Përzgjidhni [Access point] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Account name : Wireless Internet
Access point settings :
Bearer settings :
Packet data acc. pt. : internet.t
Network type : IPv4
Authentication type : Normal
User name :
Password :

Shtypni [Back] tre here .
Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

48. Nokia 7500 Prism

 

 

Internet

Shtypni  [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Tek  [Settings] ,

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal config. sett.] .

Tek [Personal accounts] , shtypni  [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point] , nese lista shfaqet boshe, shtypni  [Add]

Përzgjidhni [Access point] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Account name : Wireless Internet
Access point settings :
Data bearer : Packet data
Bearer settings :
Packet data acc. pt. : internet.t
Network type : IPv4
Authentication type : Normal
User name :
Password :

Shtypni butonin qe fik telefonaten per te dal nga menuja e aparatit tuaj.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

49. Nokia 7360

 

 

Internet

Shtypni  [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Tek  [Settings] ,

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal configuration settings] .

Tek [Personal accts.] shtypni [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point]

Plotësoni fushat e mëposhtme:


Account name : Wireless Internet
Access point settings :
Data bearer : Packet data
Bearer settings :
Packet data access point : Access point : internet.t
Authentication type :
User name :
Password :

Shtypni butonin qe fik telefonaten per te dal nga menuja e aparatit tuaj.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

50. Nokia 7310 Supernova

 

 

Internet

Shtypni  [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Tek  [Settings] ,

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal config. sett.] .

Tek [Personal accounts] , shtypni  [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point] , nese lista shfaqet boshe, shtypni  [Add]

Përzgjidhni [Access point] .

Plotësoni fushat e më poshtme:


Account name : Wireless Internet
Access point settings :
Data bearer : Packet data
Bearer settings :
Packet data acc. pt. : internet.t
Network type : IPv4
Authentication type : Normal
User name :
Password :

Shtypni butonin qe fik telefonaten per te dal nga menuja e aparatit tuaj.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

51. Nokia 7230

 

 

Internet

Shtypni [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Tek [Settings]

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal settings] .

Tek [Personal accounts] , shtypni [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point] , nese lista shfaqet boshe, shtypni  [Add]

Përzgjidhni [Access point] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Account name : Wireless Internet
Access point settings :
Bearer settings :
Packet data acc. pt. : internet.t
Network type : IPv4
Authentication type : Normal
User name :
Password :

Shtypni  [Back] tre here.
Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

52. Nokia 7210 Supernova

 

 

Internet

Shtypni  [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Tek  [Settings] ,

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal config. sett.] .

Tek [Personal accounts] , shtypni  [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point] , nese lista shfaqet boshe, shtypni  [Add]

Përzgjidhni [Access point] .

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Account name : Wireless Internet
Access point settings :
Data bearer : Packet data
Bearer settings :
Packet data acc. pt. : internet.t
Network type : IPv4
Authentication type : Normal
User name :
Password :

Shtypni butonin qe fik telefonaten per te dal nga menuja e aparatit tuaj.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

53. Nokia 7100 Supernova

 

 

Internet

Shtypni  [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Tek  [Settings] ,

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal config. sett.] .

Tek [Personal accounts] , shtypni  [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point] , nese lista shfaqet boshe, shtypni  [Add]

Përzgjidhni [Access point] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Account name : Wireless Internet
Access point settings :
Bearer settings :
Packet data acc. pt. : internet.t
Network type : IPv4
Authentication type : Normal
User name :
Password :

Shtypni butonin qe fik telefonaten per te dal nga menuja e aparatit tuaj.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

54. Nokia 6710 Navigator

 

 

Internet

Shtypni butonin Menu dhe perzgjidhni [Settings]

Tek  [Settings] perzgjidhni [Connection] > [Destinations] .

Tek  [Network destinations] , Përzgjidhni [Internet] .

Shtypni  [Options]

Përzgjidhni [New access point] . nese lista shfaqet boshe, shtypni Add]

Pergjigjuni me [No] pyetjes: "Automatically check for available access points?" dhe përzgjidhni [Packet data] .

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Packet data access point name : internet.t (shtypni [OK] )

Tek  [Internet] , zgjidhni profiling e ri te sapo ktijuar " internet.t " dhe shtypni [Options]

Përzgjidhni [Edit] .

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Packet data
Access point name : internet.t
User name :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage : None
Use access point : Automatically

Shtypni [Options] dhe perzgjidhni [Advanced settings] .
Plotësoni fushat e mëposhtme:


Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS addresses : Automatic
Proxy server address : None
Proxy port number : 0

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [Exit] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni lundroni ne internet nga aparati juaj.

55. Nokia 3700 Slide

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu]

 

Dhe perzgjidhni [Settings]

Tek  [Settings] perzgjidhni  [Connection]

Përzgjidhni [Destinations]


Tek [Network destinations] , Përzgjidhni [Internet] .

Shtypni  [Options]

Përzgjidhni [New access point]  (nese lista e profileve shfaqet boshe, shtypni [Add] ).

Pergjigjuni me [No] pyetjes: "Automatically check for available access points?" dhe përzgjidhni [Packet data] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Packet data access point name : internet.t (shtypni [OK] )

Tek  [Internet] , zgjidhni profiling e ri te sapo ktijuar " internet.t " dhe shtypni [Edit] .

Plotësoni fushat e më poshtme:


Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Packet data
Access point name : internet.t
User name :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage : None
Use access point : Automatically

Shtypni [Options] dhe perzgjidhni [Advanced settings] .

Plotësoni fushat e më poshtme:


Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS addresses : Automatic
Proxy server address : None
Proxy port number : 0

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [Exit] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

56. Nokia 6700 Classic

 

 

Internet

Shtypni [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Tek [Settings] ,

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal config. sett.] .

Tek [Personal accounts] , shtypni [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point], nese lista shfaqet boshe, shtypni  [Add]

Përzgjidhni [Access point] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Account name: Wireless Internet
Access point settings:
Bearer settings:
Packet data acc. pt.: internet.t
Network type: IPv4
Authentication type: Normal
User name:
Password:

Shtypni [Back] tre here .


Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

57. Nokia 6210 Navigator

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu]

Dhe perzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Phone settings]

Përzgjidhni [Connection]

Përzgjidhni [Destinations] .

Tek [Network destinations] , Përzgjidhni [Internet] .

Shtypni  [Options]

Përzgjidhni [New access point] . nese lista shfaqet boshe, shtypni Add]

Pergjigjuni me [No] pyetjes: "Automatically check for available access points?" dhe përzgjidhni [Packet data] .

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Packet data access point name : internet.t (shtypni [OK] )

Tek  [Internet] , zgjidhni profiling e ri te sapo ktijuar " internet.t " dhe shtypni [Options]

Përzgjidhni [Edit] .

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Packet data
Access point name : internet.t
User name :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage : None
Use access point : Automatically

Shtypni [Options] dhe perzgjidhni [Advanced settings] .


Plotësoni fushat e mëposhtme:


Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS addresses : Automatic
Proxy server address : None
Proxy port number : 0

Shtypni  [Back] pese here dhe me pas shtypni [Exit], perzgjidhni [Back] , perzgjidhni serish [Exit] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

58. Nokia 6110 Navigator

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu]

 

Dhe perzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Phone settings]

Përzgjidhni [Connection]

Përzgjidhni [Access points] .

Përzgjidhni [Options]

Përzgjidhni [New access point] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Connection name : Wireless Internet
Data bearer : perzgjidhni Packet data
Access point name : internet.t
User name :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage : Lereni bosh

Shtypni [Options] dhe perzgjidhni [Advanced settings] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS address : Automatic
Proxy server address : Lereni bosh
Proxy port number : Lereni bosh

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [Exit] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

59. Nokia 5800 Xpress Music

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu]

Dhe perzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Connectivity]

Përzgjidhni [Destinations] .

Tek [Network destinations] , Përzgjidhni [Internet] .

Shtypni  [Options]

Përzgjidhni [New access point] .

Pergjigjuni me [No] pyetjes: "Automatically check for available access points?" dhe përzgjidhni [Packet data] .

 

Plotësoni fushat e më poshtme:

Packet data access point name : internet.t (shtypni [OK] )

Tek  [Internet] , zgjidhni profiling e ri te sapo ktijuar " internet.t " dhe shtypni [Options]

Përzgjidhni [Edit] .

Plotësoni fushat e më poshtme:


Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Packet data
Access point name : internet.t
User name :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage : None
Use access point : Automatically

Shtypni [Options] dhe perzgjidhni [Advanced settings] .


Plotësoni fushat e më poshtme:


Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS addresses : Automatic
Proxy server address : None
Proxy port number : 0

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [Exit] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

60. Nokia 5700

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Settings].

Përzgjidhni [Phone sett.]

Përzgjidhni [Connection]

Përzgjidhni [Access points].

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [New access point].
 

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Perzgjidhni [Packet data] .
Access point name :internet.t
User name :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage : Lereni bosh

Shtypni [Options] dhe përzgjidhni [Advanced settings].

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Network type : IPv4  
Phone IP address: Automatic
DNS address : Automatic
Proxy server address : Lereni bosh
Proxy port number : Lereni bosh

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [Exit] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni lundroni ne internet nga aparati juaj.

61. Nokia 5610 Xpress Music

 

 

Internet

Shtypni  [Menu] dhe perzgjidhni [Settings]

Tek  [Settings]

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal config. sett.] .

Tek [Personal accounts] , shtypni  [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point] , nese lista shfaqet boshe, shtypni  [Add new]

Përzgjidhni [Access point] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Account name : Wireless Internet
Access point settings :
Data bearer : Packet data
Bearer settings :
Packet data acc. pt. : internet.t
Network type : IPv4
Authentication type : Normal
User name :
Password :

Shtypni butonin qe fik telefonaten per te dal nga menuja e aparatit tuaj.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

62. Nokia 5530 Xpress Music

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Connectivity]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Destinations] .

Përzgjidhni [WAP services] dhe shtypni [Options]

Përzgjidhni [New access point] .

Pergjigjuni me [No] pyetjes: "Automatically check for available access points?" dhe përzgjidhni [Packet data] .


Plotësoni fushat e më poshtme:

Packet data access point name :internet.t (shtypni [OK] )

Tek [WAP services] zhgjidhni new access point.


Plotësoni fushat e mëposhtme:


Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Packet data
Access point name : internet.t
User name :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage : None
Use access point : Automatically

Shtypni [Options] dhe perzgjidhni [Advanced settings] .
Plotësoni fushat e mëposhtme:Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS addresses : Automatic
Proxy server address : None
Proxy port number : 0

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [Exit] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

63. Nokia 5310Xpress Music

 

 

Internet

Shtypni  [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal config. sett.] .

Tek [Personal accounts] , shtypni  [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point] , nese lista shfaqet boshe, shtypni  [Add new]

Përzgjidhni [Access point] .

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Account name : Wireless Internet
Access point settings :
Data bearer : Packet data
Bearer settings :
Packet data acc. pt. : internet.t
Network type : IPv4
Authentication type : Normal
User name :
Password :

Shtypni butonin qe fik telefonaten per te dal nga menuja e aparatit tuaj.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni lundroni ne internet nga aparati juaj.

64. Nokia 5200

 

 

Internet

Shtypni [Menu] dhe perzgjidhni [Settings].

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal configuration settings].

Tek  [Personal accts.] shtypni [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point] ,

Plotësoni fushat e më poshtme:

Account name : Wireless Internet
Acces point settings :
Data bearer : Packet data
Bearer settings :
Packet data access point : internet.t
Network type : IPv4
Authentication type : Normal
User name :
Password :


Shtypni butonin qe fik telefonaten per te dal nga menuja e aparatit tuaj.

 

Shtypni [Menu]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Preferred access point].

Përzgjidhni [ Wireless Internet ] dhe shtypni [Select].

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

65. Nokia 3600 Slide

 

 

Internet

Shtypni  [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Tek  [Settings] ,

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal config. sett.] .

Tek [Personal accounts] , shtypni  [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point] , nese lista shfaqet boshe, shtypni  [Add new]

Përzgjidhni [Access point] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Account name : Wireless Internet
Access point settings :
Data bearer : Packet data
Bearer settings :
Packet data acc. pt. : internet.t
Network type : IPv4
Authentication type : Normal
User name :
Password :

Shtypni butonin qe fik telefonaten per te dal nga menuja e aparatit tuaj.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

66. Nokia 3500 Classic

 

 

Internet

Shtypni [Menu] dhe perzgjidhni [Settings].

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal configuration settings].

Tek  [Personal accts.] shtypni [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point] , , nese lista shfaqet boshe, shtypni  [Add new]

Përzgjidhni [Access point].

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Account name : Wireless Internet
Acces point settings :
Data bearer : Packet data
Bearer settings :
Packet data access point : internet.t
Network type : IPv4
Authentication type : Normal
User name :
Password :

Shtypni butonin qe fik telefonaten per te dal nga menuja e aparatit tuaj.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni lundroni ne internet nga aparati juaj.

67. Nokia 3110 Classic

 

 

Internet

Shtypni [Menu] dhe perzgjidhni [Settings].

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal configuration settings].

Tek  [Personal accts.] shtypni [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point] , , nese lista shfaqet boshe, shtypni  [Add new]

Përzgjidhni [Access point].

Plotësoni fushat e më poshtme:

Account name : Wireless Internet
Acces point settings :
Data bearer : Packet data
Bearer settings :
Packet data access point : internet.t
Network type : IPv4
Authentication type : Normal
User name :
Password :

Shtypni butonin qe fik telefonaten per te dal nga menuja e aparatit tuaj.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

68. Nokia 2730 Classic

 

 

Internet

Shtypni  [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Tek  [Settings] ,

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal config. sett.] .

Tek [Personal accounts] , shtypni  [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point] , nese lista shfaqet boshe, shtypni  [Add new]

Përzgjidhni [Access point] .

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Account name : Wireless Internet
Access point settings :
Data bearer : Packet data
Bearer settings :
Packet data acc. pt. : internet.t
Network type : IPv4
Authentication type : Normal
User name :
Password :

Shtypni butonin qe fik telefonaten per te dal nga menuja e aparatit tuaj.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar. 

69. Nokia 2710 Navigator

 

 

Internet

Shtypni [Menu] dhe perzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal settings] .

Tek  [Personal accounts] , shtypni  [Options]

Përzgjidhni  [Add new]

Përzgjidhni [Access point], nese lista shfaqet boshe, shtypni [Add]

Përzgjidhni [Access point].

Plotësoni fushat e më poshtme


Account name: Wireless Internet
Access point sett.:
Bearer settings:
Packet data acc. pt.: internet.t
Network type: IPv4
Authentication type: Normal
User name:
Password:

Shtypni [Back] tre here.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

70. Nokia 2690

 

 

Internet

Shtypni [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Tek [Settings] ,

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal config. sett.] .

Tek [Personal accounts] , shtypni [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point], nese lista shfaqet boshe, shtypni  [Add new]

Përzgjidhni [Access point] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Account name: Wireless Internet
Access point settings:
Data bearer: Packet data
Bearer settings:
Packet data acc. pt.: internet.t
Network type: IPv4
Authentication type: Normal
User name:
Password:

Shtypni butonin qe fik telefonaten per te dal nga menuja e aparatit tuaj.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

71. Nokia 2680 Slide

 

 

Internet

Shtypni [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Tek [Settings]

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal configuration settings] .

Tek [Personal accts.] shtypni [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point] , nese lista shfaqet boshe, shtypni [Add new]

Përzgjidhni [Access point] .

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Account name : Wireless Internet
Access point settings :
Bearer settings :
Packet data access point : internet.t
Network type : IPv4
Authentication type : Normal
User name :
Password :

Shtypni butonin qe fik telefonaten per te dal nga menuja e aparatit tuaj.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni lundroni ne internet nga aparati juaj.

72. Nokia 2630

 

 

Internet

Shtypni [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Tek [Settings]

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal configuration settings] .

Tek [Personal accts.] shtypni [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point] , nese lista shfaqet boshe, shtypni [Add new]

Përzgjidhni [Access point] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Account name : Wireless Internet
Access point settings :
Bearer settings :
Packet data access point : internet.t
Network type : IPv4
Authentication type : Normal
User name :
Password :

Shtypni butonin qe fik telefonaten per te dal nga menuja e aparatit tuaj.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

73. Nokia 1680 Classic

 

 

Internet

Shtypni [Menu]

Përzgjidhni [Settings] .

Tek [Settings]

Përzgjidhni [Configuration]

Përzgjidhni [Personal configuration settings] .

Tek [Personal accts.]

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [Add new]

Përzgjidhni [Access point] , nese lista shfaqet boshe, shtypni [Add new]

Përzgjidhni [Access point] .


Plotësoni fushat e mëposhtme:

Account name : Wireless Internet
Access point settings :
Bearer settings :
Packet data access point : internet.t
Network type : IPv4
Authentication type : Normal
User name :
Password :

Shtypni butonin qe fik telefonaten per te dal nga menuja e aparatit tuaj.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni lundroni ne internet nga aparati juaj.

74. Nokia 701

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Connectivity]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Network destinations] .

Tek [Netw. destinations] , përzgjidhni [WAP services] .

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [New access point] .

Pergjigjuni me [No] pyetjes: "Automatically check for available access points?"

 

Plotësoni fushat e më poshtme:

Mobile data access ptname :internet.t (shtypni  [OK] )
Tek [WAP services] , zgjidhni profilin e ri " internet.t " 
 

Plotësoni fushat e më poshtme:

Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Mobile data
Access point name : internet.t
Username :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage : None

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [Advanced settings] .


Plotësoni fushat e më poshtme:

Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS addresses : Automatic
Proxy server address : None
Proxy port number : 0

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [Exit] .


Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

75. Nokia 700

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Connectivity]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Network destinations] .

Tek [Netw. destinations] , përzgjidhni [WAP services] .

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [New access point] .

Pergjigjuni me [No] pyetjes: "Automatically check for available access points?"

 

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Mobile data access ptname :internet.t (shtypni  [OK] )

Tek [WAP services] , zgjidhni profilin e ri " internet.t " 
 

Plotësoni fushat e më poshtme:

Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Mobile data
Access point name : internet.t
Username :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage : None

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [Advanced settings] .


Plotësoni fushat e më poshtme:

Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS addresses : Automatic
Proxy server address : None
Proxy port number : 0

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [Exit] .


Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

76. Nokia 500

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Connectivity]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Destinations] .

Përzgjidhni [WAP services] dhe shtypni [Options]

Përzgjidhni [New access point] .

Pergjigjuni me [No] pyetjes: "Automatically check for available access points?" dhe përzgjidhni [Packet data] .


Plotësoni fushat e mëposhtme:

Packet data access point name :internet.t (shtypni [OK] )

Tek [WAP services] zhgjidhni profiling e ri te sapo krijuar

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Packet data
Access point name : internet.t
User name :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage : None

Shtypni [Options] dhe perzgjidhni [Advanced settings] .

 

Plotësoni fushat e mëposhtme:


Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS addresses : Automatic
Proxy server address : None
Proxy port number : 0


Shtypni [Options]

Përzgjidhni  [Exit] .

 

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

77. Sony Ericsson Xperia X8

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Wireless & networks]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni butonin [Options] dhe perzgjidhni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:


Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port :  
Username :
Password :
MCC :
MNC :
APN type : Default

Shtypni butonin [Options] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

78. Sony Ericsson Xperia X1

 

 

Internet

Shtypni butonin [Start] dhe përzgjidhni [Settings] .

 

Tek [Settings], përzgjidhni [Connections]

 

Përzgjidhni [Advanced]

 

Përzgjidhni [Select Networks] .

Shtypni [New...] dhe shkruani: Wireless Internet .

Shtypni [Modem]

 

Përzgjidhni [New...] .

 
Plotësoni fushat e më poshtme:

Enter the connection name : Wireless Internet
Select a modem : Cellular Line (GPRS, 3G) (shtypni [Next] )
Enter the access point name : internet.t (shtypni [Next] )
User name :
Password :
Domain : Lere bosh

Shtypni [Finish] .

Shtypni [ok] , perzgjidhni profilin e ri te sapo krijuar: Wireless Internet.

Shtypni [ok] dy here, me pas shtypni [Close] per te dale nga menuja.

 
Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj

79. Sony Xperia U

 

 

Internet

Shtypni ikonen Applications

 

Përzgjidhni [Settings] .


Përzgjidhni [Wireless & networks] .


Përzgjidhni [Mobile networks] .


Përzgjidhni [Access Point Names] .


Shtypni ikonen Options dhe përzgjidhni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port :
Username :
Password : 
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default
APN protocol : IPv4

Shtypni butonin [Options] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj

80. Sony Ericsson Xperia Ray

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Wireless & networks]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni butonin [Options] dhe perzgjidhni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port :
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type : None
APN type : default

Shtypni butonin [Options] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

81. Sony Ericsson Xperia Active

 

 

Internet

Shtypni ikonen Applications

 

Përzgjidhni [Settings] .


Përzgjidhni [Wireless & networks] .


Përzgjidhni [Mobile networks] .


Përzgjidhni [Access Point Names] .


Shtypni ikonen Options dhe përzgjidhni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port :  
Username :
Password : 
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default
APN protocol : IPv4

Shtypni butonin [Options] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj

82. Sony Ericsson Xperia mini

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Wireless & networks]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni butonin [Options] dhe perzgjidhni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port :  
Username :
Password :
MCC :
MNC :
APN type : Default

Shtypni butonin [Options] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

83. Sony Ericsson Xperia Neo

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Wireless & networks]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni butonin [Options] dhe perzgjidhni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port :  
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type : None
APN type : default

Shtypni butonin [Options] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

84. Sony Ericsson Xperia Neo V

 

 

Internet

Shtypni butonin Options Përzgjidhni [Settings] .


Përzgjidhni [Wireless & networks] .


Përzgjidhni [Mobile networks] .


Përzgjidhni [Access Point Names] .


Shtypni ikonen Options dhe përzgjidhni [New APN] .

 

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port :  
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default

Shtypni butonin [Options] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

85. Sony Xperia Sola

 

 

Internet

Shtypni ikonen Applications

 

Përzgjidhni [Settings] .


Përzgjidhni [Wireless & networks] .


Përzgjidhni [Mobile networks] .


Përzgjidhni [Access Point Names] .


Shtypni ikonen Options dhe përzgjidhni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port :  
Username :
Password : 
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default
APN protocol : IPv4

Shtypni butonin [Options] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

86. Sony Ericsson Xperia Pro

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Wireless & networks]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni butonin [Options] dhe perzgjidhni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port :  
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type : None
APN type : default

Shtypni butonin [Options] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

87. Sony Ericsson W8

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Wireless controls] Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

 Shtypni butonin [Options] dhe perzgjidhni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port : 
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default

Shtypni butonin [Options] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

88. Sony Ericsson Vivaz Pro

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe perzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Connectivity]

Përzgjidhni  [Destinations] .

Tek  [Network destinations] , perzgjidhni [Internet] .

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [New access point].

Pergjigjuni me [No] pyetjes: "Automatically check for available access points?" dhe përzgjidhni [Packet data] .


Plotësoni fushat e më poshtme:

Packet data access point name :internet.t (shtypni [OK] )

Tek [Internet], zhgjidhni profilin e ri te sapo krijuar “internet.t”, shtypni [Options], dhe perzgjidhni [Edit] .

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Connection name : Wireless Internet
Data bearer : Packet data
Access point name : internet.t
User name :
Prompt password : No
Password :
Authentication : Normal
Homepage : None
Use access point : Automatically

Shtypni [Options] dhe perzgjidhni [Advanced settings] .

Plotësoni fushat e më poshtme:


Network type : IPv4
Phone IP address : Automatic
DNS addresses : Automatic
Proxy server address : None
Proxy port number : 0


Shtypni [Options]

Përzgjidhni  [Exit] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

89. Sony Ericsson P1

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe perzgjidhni [Tools] .

Tek [Tools] , shtypni [Connections mgr] .

Tek [Connections mgr] , shtypni [More]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Internet accounts] .

Tek [Accounts], shtypni [More]

Përzgjidhni [New account]

Përzgjidhni [Data] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Account name : Wireless Internet
Address : internet.t 
Username and password required : Checked
Username :
Password :

Shtypni [Save].

Shtypni [No]  per t’iu pergjigjur pyetjes: "Do you want to add Wireless Internet to a group account now?" .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj

90. Sony Ericsson Cedar

 

 

Internet

Shtypni [Menu] dhe perzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Connectivity]

Përzgjidhni [Internet settings] .

Tek [Internet settings] , Përzgjidhni [Connect using:]

Tek [Data accounts] shtypni [Options]

Përzgjidhni [Create new]

Përzgjidhni [PS data] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t

Shtypni [Save] .

Tek [Data accounts] Përzgjidhni profilin e ri te sapo krijuar Wireless Internet, shtypni [Options] dhe perzgjidhni [Edit].

Plotesoni te dhenat si me poshte:

APN : internet.t
Username :
Password :
Login request : Off
IP address :  
DNS address :  
Authentication : None
Data compression : Off
Header compression : Off
Proxy settings : Shtypni [Edit] .
Proxy : Off

Shtypni butonin qe fik telefonaten per te dale nga menuja.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

91. Sony Ericsson A8i

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Wireless controls] Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

 Shtypni butonin [Options] dhe perzgjidhni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poashte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port : 
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default

Shtypni butonin [Options] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

92. Motorola WX295

 

 

Internet

Shtypni butonin qendror dhe shtypni [Settings]

Përzgjidhni [Connectivity]

Përzgjidhni [Connect. profiles] .

Perzgjidhni nje profil ekzistues per ta zevendesuar me profilin e ri, shtypni [Options] dhe me pas shtypni [Edit] ).

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Profile name : Wireless Internet
APN : internet.t
Login :
Password :
Authentication : Normal
DNS 1 (opt) : Lere bosh  
DNS 2 (opt) : Lere bosh  

Shtypni [Options]  dhe perzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj

93. Motorola V9X

 

 

Internet

Shtypni butonin [Main Menu]

Përzgjidhni [WebAccess]

Përzgjidhni [Web Sessions] .

Tek [Web Sessions] , perzgjidhni [New Entry] (ose perzgjidhni nje profil ekzistues per ta zevendesuar me profilin e ri, shtypni [Options] dhe me pas shtypni [Edit] ).

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
Homepage :
Proxy 1 : Lere bosh
Port 1 : 0
Domain 1 : Lere bosh
DNS 1 : Lere bosh
DNS 2 : Lere bosh  
GPRS APN : internet.t
User Name :
Password :

Shtypni [DONE] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj

94. Motorola V3X

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [WebAccess]

Përzgjidhni [Web Sessions] .

Tek [Web Sessions],perzgjidhni [New entry] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
(Mos I plotesoni parametrat nga opsioni [Homepage] deri tek  [Line Type 2] ) .
GPRS APN : internet.t
User Name :
Password :

Shtypni [DONE] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj

95. Motorola V3

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [WebAccess]

Përzgjidhni [Web Sessions] .

Tek [Web Sessions],perzgjidhni [New entry] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
(Mos I plotesoni parametrat nga opsioni [Homepage] deri tek  [Line Type 2] ) .
GPRS APN : internet.t
User Name :
Password :

Shtypni [DONE] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj

96. Motorola Razr Maxx

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Wireless & networks]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni [Menu] dhe përzgjidhni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t 
Proxy :  
Port :  
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default
APN protocol : IPv4

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Save]

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

97. Motorola Milestone 2

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Wireless & networks]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni [Menu] dhe përzgjidhni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port :  
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Save]

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

98. Motorola L7

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [WebAccess]

Përzgjidhni [Web Sessions] .

Tek [Web Sessions] , shtypni butonin e menuse dhe përzgjidhni [New] , ose perzgjidhni nje profil ekzistues per ta zevendesuar, shtypnin butonin e menuse dhe pëzgjidhni [Edit] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
(Mos I plotesoni parametrat nga opsioni [Homepage] deri tek  [Line Type 2] ) .
GPRS APN : internet.t
User Name :
Password :

Shtypni [DONE] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj

99. Motorola L6

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [WebAccess]

Përzgjidhni [Web Sessions] .

Tek [Web Sessions] , shtypni butonin e menuse dhe përzgjidhni [New] , ose perzgjidhni nje profil ekzistues per ta zevendesuar, shtypnin butonin e menuse dhe pëzgjidhni [Edit] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
(Mos I plotesoni parametrat nga opsioni [Homepage] deri tek  [Line Type 2] ) .
GPRS APN : internet.t
User Name :
Password :

Shtypni [DONE] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj

100. Motorola Droid Razr HD

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Wireless and network]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni [Menu] dhe përzgjidhni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:


Name : Wireless Internet
APN : internet.t 
Proxy :  
Port :  
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default
APN protocol : IPv4

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Save]

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

101. Motorola Droid Razr XT912

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Wireless & networks]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni [Menu] dhe përzgjidhni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port :  
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default
APN protocol : IPv4

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Save]

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

102. Motorola Droid Pro

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Wireless & networks]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni [Menu] dhe përzgjidhni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port : 
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Save]

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

103. Motorola Droid 2

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Wireless & networks]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni [Menu] dhe përzgjidhni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port :  
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Save]

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

104. Motorola Defy +

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Wireless controls]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni [Menu] dhe përzgjidhni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy : 
Port :  
Username :
Password :
Authentication protocol : NONE
MCC :
MNC :
APN type (Access point name) :

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Save]

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

105. Motorola Defy

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Wireless controls]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni [Menu] dhe përzgjidhni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :
Port :
Username :
Password :
Authentication protocol : NONE
MCC :
MNC :
APN type (Access point name) :

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Save]

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

106. LG T375

 

 

Internet

Shtypni butonin [Applications] dhe perzgjidhni ikonen [Settings]


Shtypni [Connectivity] .
 

Shtypni [Access points] .

 

Shtypni [Add] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Connection title : Wireless Internet
Bearer : GPRS
Authentication :
Username :
Password :
APN : internet.t

Shtypni [Save] dhe me pas shtypni butonin Back.

Shtypni [Internet access] .

Shtypni [Add] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Title : Wireless Internet
Use proxy : Deactivate
Access point: përzgjidhni profilin e ri te sapo krijuar Wireless Internet .

Shtypni [Save] dhe me pas shtypni butonin Back.  

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

107. LG Optimus P720

 

 

Internet

Shtypni butonin [Applications] dhe perzgjidhni ikonen [Settings] .

Përzgjidhni [Wireless & networks]

Përzgjidhni [Mobile network]

Përzgjidhni [Access Point Names].

 Shtypni butonin [Options] dhe perzgjidhni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name: Wireless Internet 

APN : internet.t
Proxy :  
Port :
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : Internet

Per te ruajtur ndryshimet, shtypni butonin [Options] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

108. LG Optimus One P500

 

 

Internet

Perpara se te aktivizoni sherbimin MMS, duhet te siguroheni qe ky sherbim nuk eshte aktivizuar me pare!

Hyni ne [Menu], dhe shtypni [Settings] .


Përzgjidhni [Wireless & networks]

Përzgjidhni [Mobile network]

Përzgjidhni [Access Point Names].

Shtypni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy : 
Port : 
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default

Shtypni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

109. LG Optimus Me P350

 

 

Internet

Hyni ne [Menu], shtypni [Applications] dhe perzgjidhni ikonen [Settings] .

Përzgjidhni [Wireless & networks]

Përzgjidhni [Mobile network settings]

Përzgjidhni [Access Point Names].

Shtypni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :
Port :
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default

Shtypni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

110. LG KU990

 

 

Internet

Shtypni ikonen [Menu] dhe përzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Phone settings]

Përzgjidhni [Connectivity]

Përzgjidhni [Access points]

Tek [Access points] shtypni [Add] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Connection title : Wireless Internet
Bearer : GPRS
Authentication : PAP
Username :
Password :
APN : internet.t

Shtypni [Save] dhe me pas shtypni butonin qe fik telefonaten per te dale nga menuja.


Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

111. LG KP500

 

 

Internet

Shtypni ikonen [Menu]

Përzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Connectivity]

Përzgjidhni [Access points]

Përzgjidhni [Add access point] .

Nese lista e profileve shfaqet plot, perzgjidhni nje nga profilet ekzistuese per ta zevendesuar me profilin e ri qe do te krijoni.
 

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Connection title : Wireless Internet
Bearer : GPRS
Authentication : PAP
Username :
Password :
APN : internet.t

Shtypni [Save]


Shtypni butonin Back dhe perzgjidhni[Internet profiles] .


Shtypni [Add Profile] .


Nese lista e profileve shfaqet plot, perzgjidhni nje nga profilet ekzistuese per ta zevendesuar me profilin e ri qe do te krijoni.
 

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Title : Wireless Internet
Use proxy : Off
Access point : përzgjidhni profilin e ri te sapo krijuar: Wireless Internet .

Shtypni [Save] dhe me pas shtypni butonin qe fik telefonaten per te dale nga menuja.


Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

112. LG KE990

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Phone settings]

Përzgjidhni [Connectivity]

Përzgjidhni [Access points] .

Tek [Access points] shtypni [Add] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Connection title : Wireless Internet
Bearer : GPRS
Authentication : PAP
Username :
Password :
APN : internet.t

Shtypni  [Save] dhe me pas shtypni butonin qe fik telefonaten per te dale nga menuja

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj

113. LG KE770

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Connectivity]

Përzgjidhni [Network]

Përzgjidhni [Network profile].

Tek [Network profile], shtypni [Options] dhe përzgjidhni [New profile].

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
Bearer : GPRS
APN : internet.t
User ID :
Password :
Primary server : Lere Bosh
Secondary server : Lere Bosh

Shtypni [OK] dhe me pas shtypni butonin qe fik telefonaten per te dale nga menuja

Shtypni [Menu] dhe perzgjidhni [Browser].

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Network profile].

Tek [Network profile], shtypni [Options] dhe përzgjidhni [New profile].

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
Homepage :
Proxy : Off
IP address :
Port number :
Access point : përzgjidhni profilin e ri te sapo krijuar: Wireless Internet

Shtypni  [Save].

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

114. LG GU230

 

 

Internet

Hyni ne menu dhe përzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Connectivity]

Përzgjidhni [Access points]

Per te krijuar nje profil te ri, shtypni [Add] ose [Options] dhe përzgjidhni [Add new] .

Nese lista e profileve shfaqet plot, perzgjidhni nje nga profilet ekzistuese per ta zevendesuar me profilin e ri qe do te krijoni.

Shtypni [Options] dhe përzgjidhni [Edit] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Connection title : Wireless Internet
Bearer : GPRS
Authentication : PAP
Username :
Password :
APN : internet.t

Shtypni [Done] Shtypni butonin Back dhe perzgjidhni[Internet profiles] .


Shtypni [Options] dhe perzgjidhni [New Profile] .


Nese lista e profileve shfaqet plot, perzgjidhni nje nga profilet ekzistuese per ta zevendesuar me profilin e ri qe do te krijoni.

 

Shtypni [Options] dhe përzgjidhni [Edit] .

 

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Service name : Wireless Internet
Use proxy : Off
Access point : përzgjidhni profilin e ri te sapo krijuar: Wireless Internet .


Shtypni [Done], dhe me pas shtypni butonin qe fik telefonaten per te dale nga menuja.


Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

115. LG GT360i

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Settings]  

Përzgjidhni [Network]

Përzgjidhni [Access point] .

Shtypni  [Options]

 

Përzgjidhni [New acces point] .


Plotesoni te dhenat si me poshte:


Name : Wireless Internet
Bearer : GPRS
APN : internet.t
User ID :
Password :
Primary server :

Secondary server :

Shtypni [Save] dhe me pas shtypni butonin qe fik telefonaten per te dale nga menuja.


Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

116. LG GS290

 

 

Internet

 

Shtypni ikonen [Menu]

Përzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Connectivity]

Përzgjidhni [Access points]

Përzgjidhni [Add access point] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:


Connection title : Wireless Internet
Bearer : GPRS
Authentication : PAP
Username :
Password :
APN : internet.t

Shtypni [Save]


Shtypni butonin Back dhe perzgjidhni[Internet profiles] .


Shtypni [Add Profile] .
Nese lista e profileve shfaqet plot, perzgjidhni nje nga profilet ekzistuese per ta zevendesuar me profilin e ri qe do te krijoni.
 

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Title : Wireless Internet
Use proxy : Off
Access point : përzgjidhni profilin e ri te sapo krijuar: Wireless Internet .

Shtypni [Save] dhe me pas shtypni butonin qe fik telefonaten per te dale nga menuja.


Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

117. LG GM360

 

Internet

 

Shtypni ikonen [Menu]

Përzgjidhni [Sattings] .

Përzgjidhni [Connectivity]

Përzgjidhni [Access points]

Përzgjidhni [Add access point] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:


Connection title : Wireless Internet
Bearer : GPRS
Authentication : PAP
Username :
Password :
APN : internet.t

Shtypni [Save] dhe me pas shtypni butonin qe fik telefonaten per te dale nga menuja. 

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

118. LG GD880 Mini

 

 

Internet

Shtypni ikonen [Menu]

Përzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Connectivity]

Përzgjidhni [Access points]

Përzgjidhni [Add access point] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:


Connection title : Wireless Internet
Bearer : GPRS
Authentication : PAP
Username :
Password :
APN : internet.t

Shtypni [Save] dhe me pas shtypni butonin qe fik telefonaten per te dale nga menuja. 

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

119. LG E900 Optimus 7

 

 

Internet 

Shtypni shigjeten ne krahe te djathte te ekranit dhe perzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Mobile Network] .

Shtypni [add apn] (nese shfaqet nje akaunt ekzistues, shtypni [edit apn]).

Plotësoni fushat e mëposhtme:

APN : internet.t 
Username :
Password :
 

Shtypni ikonen e pare ne fund te ekranit.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

120. LG Optimus Pro C660

 

 

 

Internet

Shtypni butonin [Applications] dhe perzgjidhni ikonen [Settings] .

Përzgjidhni [Wireless & networks]

Përzgjidhni [Mobile network settings]

Përzgjidhni [Access Point Names].

 Shtypni butonin [Options] dhe perzgjidhni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t 
Proxy :
Port :
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : Internet

Shtypni butonin [Options] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

 

121. BlackBerry Z30

 

 

Internet

Përzgjidhni Settings.

Përzgjidhni Network Connections.

Përzgjidhni Mobile Network.

Enable Data Services.

Përzgjidhni simbolin Settings.

Tek Access Point Name (APN), shkruani internet.t

Username Lere bosh.

Password Lere bosh

Authentication Type, Përzgjidhni none.

Shtypni Save dhe dilni ne menune kryesore

Përzgjidhni Browser.

Përzgjidhni simbolin Options.

Përzgjidhni Settings.

Përzgjidhni Display and Actions.

Përzgjidhni On Startup Show.

Përzgjidhni My Home Page…

Dilni ne menune kryesore dhe fikni-ndizni telefonin

Në këtë mënyrë profili i ri është ruajtur dhe është aktivizuar.

Tashmë, ju mund të provoni të lundroni në internet nga aparati juaj..

122. BlackBerry Z10

 

 

Internet

Përzgjidhni Settings.

Përzgjidhni Network Connections.

Përzgjidhni Mobile Network.

Aktivizoni Data Services.

Përzgjidhni simbolin Settings.

Tek Access Point Name (APN), shkruani internet.t

Username Lere bosh.

Password Lere bosh

Authentication Type, Përzgjidhni none.

Shtypni Save dhe dilni ne menune kryesore

Përzgjidhni Browser.

Përzgjidhni simbolin Options.

Përzgjidhni Settings.

Përzgjidhni Display and Actions.

Përzgjidhni Open a New Page.

Përzgjidhni Open a Specific Page.

Dilni ne menune kryesore dhe fikni-ndizni telefonin

Në këtë mënyrë profili i ri është ruajtur dhe është aktivizuar.

Tashmë, ju mund të provoni të lundroni në internet nga aparati juaj..

123. BlacBerry Q10

 

 

Internet

Përzgjidhni Settings.

Përzgjidhni Network Connections.

Përzgjidhni Mobile Network.

Enable Data Services.

Përzgjidhni simbolin Settings.

Tek Access Point Name (APN), shkruani internet.t

Username Lere bosh.

Password Lere bosh

Authentication Type, Përzgjidhni none.

Shtypni Save dhe dilni ne menune kryesore

Përzgjidhni Browser.

Përzgjidhni simbolin Options.

Përzgjidhni Settings.

Përzgjidhni Display and Actions.

Poshte Home Page perzgjidhni hapesiren ku mund te shkruani.

Përzgjidhni Open a Specific Page.

Dilni ne menune kryesore dhe fikni-ndizni telefonin

Në këtë mënyrë profili i ri është ruajtur dhe është aktivizuar.

Tashmë, ju mund të provoni të lundroni në internet nga aparati juaj..

124. BlackBerry Q5

 

 

Internet

Përzgjidhni Settings.

Përzgjidhni Network Connections.

Përzgjidhni Mobile Network.

Enable Data Services.

Përzgjidhni simbolin Settings.

Tek Access Point Name (APN), shkruani internet.t

Username Lere bosh.

Password Lere bosh

Authentication Type, Përzgjidhni none.

Shtypni Save dhe dilni ne menune kryesore

Përzgjidhni Browser.

Përzgjidhni simbolin Options.

Përzgjidhni Settings.

Përzgjidhni Display and Actions.

Poshte Home Page perzgjidhni hapesiren ku mund te shkruani.

Përzgjidhni Open a Specific Page.

Dilni ne menune kryesore dhe fikni-ndizni telefonin

Në këtë mënyrë profili i ri është ruajtur dhe është aktivizuar.

Tashmë, ju mund të provoni të lundroni në internet nga aparati juaj..

125. Alcatel Pop C1

 

 

Internet

Shtypni ikonen Applications dhe perzgjidhni [Settings]

Perzgjidhni [More...]

Perzgjidhni [Mobile networks]

Perzgjidhni [Access Point Names]
Shtypni ikonen Options dhe perzgjidhni [New APN]

 

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port :  
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default
APN protocol : IPv4
Bearer : Unspecified


Shtypni ikonen [Options] dhe perzgjidhni [Save]

Në këtë mënyrë profili i ri është ruajtur dhe është aktivizuar.

Tashmë, ju mund të provoni të lundroni në internet nga aparati juaj.

126. Alcatel OT M'Pop (AMC A4)

 

 

Internet

Shtypni ikonen Applications dhe perzgjidhni [Settings]

Perzgjidhni [More...]

Perzgjidhni [Mobile networks]

Perzgjidhni [Access Point Names]
Shtypni ikonen Options dhe perzgjidhni [New APN]

 

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port :  
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default
APN protocol : IPv4
Bearer : Unspecified


Shtypni ikonen [Options] dhe perzgjidhni [Save]

Në këtë mënyrë profili i ri është ruajtur dhe është aktivizuar.

Tashmë, ju mund të provoni të lundroni në internet nga aparati juaj.

127. Alcatel OT 993

 

 

 

Internet

Shtypni ikonen Applications dhe perzgjidhni [Settings] .
Perzgjidhni [More...]

Perzgjidhni [Mobile networks]

Perzgjidhni [Access Point Names] .
Shtypni ikonen Options dhe perzgjidhni [New APN] .

 

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy : 
Port :  
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : Internet
APN protocol : IPv4
APN roaming protocol : IPv4
Bearer : Unspecified

Shtypni ikonen Options dhe perzgjidhni [Save] .

Në këtë mënyrë profili i ri është ruajtur dhe është aktivizuar.

Tashmë, ju mund të provoni të lundroni në internet nga aparati juaj.

128. Alcatel OT 991 (AMC A3)

 

 

Internet

Shtypni ikonen Options dhe perzgjidhni [Settings] .

Perzgjidhni [Wireless & networks]

Perzgjidhni [Mobile networks]

Perzgjidhni [Access Point Names] .
Shtypni ikonen Options dhe perzgjidhni [New APN] .

 

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :
Port : 
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default

Shtypni ikonen Options dhe perzgjidhni [Save] .

Në këtë mënyrë profili i ri është ruajtur dhe është aktivizuar.

Tashmë, ju mund të provoni të lundroni në internet nga aparati juaj.

129. Alcatel OT 918 (AMC Touch)

 

 

Internet

Shtypni ikonen Options dhe perzgjidhni [Settings] .

Perzgjidhni [Wireless & networks]

Perzgjidhni [Mobile networks]

Perzgjidhni [Access Point Names] .
Shtypni ikonen Options dhe perzgjidhni [New APN] .

 

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy : 
Port :  
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default
APN protocol : IPv4

Shtypni ikonen Options dhe perzgjidhni [Save]

Në këtë mënyrë profili i ri është ruajtur dhe është aktivizuar.

Tashmë, ju mund të provoni të lundroni në internet nga aparati juaj.

130. Alcatel OT 890

 

 

Internet

Shtypni ikonen [Menu] dhe perzgjidhni [Settings]

Perzgjidhni [Wireless and networks]

Perzgjidhni [Mobile networks]

Perzgjidhni [GSM/UMTS Options]

Perzgjidhni [Access Point Names]

Shtypni ikonen [Menu] dhe perzgjidhni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :
Port :  
Username :
Password :
MCC :
MNC :
APN type : default
Shtypni ikonen [Menu] dhe perzgjidhni [Save]

Ne kete menyre profili i ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

131. Alcatel One Touch Scribe HD

 

 

Internet

Shtypni ikonen Applications dhe perzgjidhni [Settings] .

Perzgjidhni [More...]

Perzgjidhni [Mobile networks]

Perzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni ikonen Options dhe perzgjidhni [New APN] .

 

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port :  
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default
APN protocol : IPv4
Bearer : Unspecified

Shtypni ikonen Options dhe perzgjidhni [Save]

Në këtë mënyrë profili i ri është ruajtur dhe është aktivizuar.

Tashmë, ju mund të provoni të lundroni në internet nga aparati juaj.

132. Alcatel One Touch S Pop

 

 

 

Internet

Shtypni ikonen Applications dhe perzgjidhni [Settings] .

Perzgjidhni [More...]

Perzgjidhni [Mobile networks]

Perzgjidhni [Access Point Names] .
Shtypni ikonen Options dhe perzgjidhni [New APN]

 

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :
Port :
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default
APN protocol : IPv4
Bearer : Unspecified


Shtypni ikonen [Options] dhe perzgjidhni [Save]

Në këtë mënyrë profili i ri është ruajtur dhe është aktivizuar.

Tashmë, ju mund të provoni të lundroni në internet nga aparati juaj.

133. Alcatel Idol Mini

 

 

Internet

Shtypni ikonen Applications dhe perzgjidhni [Settings]

Perzgjidhni [More...]

Perzgjidhni [Mobile networks]

Perzgjidhni [Access Point Names]
Shtypni ikonen Options dhe perzgjidhni [New APN]

 

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port :  
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default
APN protocol : IPv4
Bearer : Unspecified


Shtypni ikonen [Options] dhe perzgjidhni [Save]

Në këtë mënyrë profili i ri është ruajtur dhe është aktivizuar.

Tashmë, ju mund të provoni të lundroni në internet nga aparati juaj.

134. HTC Wildfire S

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Wireless & networks]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poashte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port : 
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

135. HTC Ville

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [More...]

Përzgjidhni [Wireless & networks]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

 Shtypni butonin [Menu] dhe perzgjidhni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :
Port :
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default
APN protocol : IPV4
Bearer : Unspecified

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

136. HTC Touch Diamond 2

 

 

Internet

Shtypni [Start] , dhe përzgjidhni  [Settings]

Përzgjidhni [All Settings] .

Shtypni [Connections]

Përzgjidhni [Connections]

Shkoni tek [Advanced]

Përzgjidhni [Select Networks] .

Shtypni [New...] dhe shkruani Wireless Internet .

Shtypni [Modem]

Përzgjidhni [New...] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Enter a name for the connection : Wireless Internet
Select a modem : Cellular Line (GPRS , 3G) (dhe shtypni [Next] )
Access point name : internet.t (shtypni [Next] )
User name :
Password :
Domain : Lereni Bosh

Shtypni [Finish], me pas shtypni  [ok]

Përzgjidhni profilin e ri te sapo krijuar Wireless Internet.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

137. HTC Titan

 

Internet

 

Shtypni shigjeten ne krahe te djathte te ekranit dhe perzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [mobile network] .

Shtypni [add apn]

Plotësoni fushat e mëposhtme:

APN : internet.t
Username :
Password :
Proxy server/URL:  
Proxy port :

Shtypni ikonen [OK] qe ndodhet ne fund te ekranit.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

138. HTC Titan II

 

 

Internet

Shtypni shigjeten ne krahe te djathte te ekranit dhe perzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [cellular] .

Shtypni [add apn]

Plotësoni fushat e mëposhtme:

APN : internet.t
Username :
Password :

Shtypni ikonen e pare qe ndodhet ne fund te ekranit.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

139. HTC Sensation

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Wireless & networks]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poashte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port : Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

140. HTC Radar

 

 

Internet

Shtypni shigjeten ne krahe te djathte te ekranit dhe perzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [mobile network] .

Shtypni [add apn]

Plotësoni fushat e mëposhtme:

APN : internet.t
Username :
Password :
Proxy server/URL:
Proxy port :

Shtypni butonin [OK] qe shfaqet ne fund te ekranit.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

141. HTC One XL

 

 

Internet

Hyni ne Menu dhe shtypni ikonen  Applications

Shtypni [Settings] .

Shtypni [Mobile network] .

Shtypni [Access Point Names] .


Shtypni [Menu] .


Shtypni [New APN] .

Plotesoni  te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy : 
Port :
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default

Per te ruajtur ndryshimet:

Shtypni [Menu] dhe me pas shtypni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

142. HTC One V

 

 

Internet

Hyni ne Menu dhe shtypni ikonen  Applications

Shtypni [Settings] .

Shtypni [Mobile network] .

Shtypni [Access Point Names] .

Shtypni [Menu] .

Shtypni [New APN] .

Plotesoni  te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy : 
Port : 
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default

Per te ruajtur ndryshimet:

Shtypni [Menu] dhe me pas shtypni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

143. HTC One S

 

 

Internet

Hyni ne Menu dhe shtypni ikonen  Applications

Shtypni [Settings] .

Shtypni [Mobile network] .

Shtypni [Access Point Names] .

Shtypni [Menu] .

Shtypni [New APN] .

Plotesoni  te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :
Port :
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default

Per te ruajtur ndryshimet:

Shtypni [Menu] dhe me pas shtypni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

144. HTC Mozart

 

 

Internet

Shtypni shigjeten ne krahe te djathte te ekranit dhe perzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [cellular] .

Shtypni [add apn]

Plotësoni fushat e mëposhtme:

APN : internet.t
Username :
Password :

Shtypni ikonen e pare qe shfaqet ne fund te ekranit.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

145. HTC Explorer

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Wireless & networks]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poashte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port :
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

146. HTC Desire

 

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Wireless & networks]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poashte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port :
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

147. HTC Desire C

 

 

Internet

Hyni ne Menu dhe shtypni ikonen  Applications

Shtypni [Settings] .

Shtypni [Mobile network] .

Shtypni [Access Point Names] .

Shtypni [Menu] .

Shtypni [New APN] .

Plotesoni  te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :
Port : 
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : default

Per te ruajtur ndryshimet:

Shtypni [Menu] dhe me pas shtypni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

148. HTC 7 Trophy

 

 

Internet

Shtypni shigjeten ne krahe te djathte te ekranit dhe perzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [cellular] .

Shtypni [add apn]

Plotësoni fushat e mëposhtme:

APN : internet.t
Username :
Password :

Shtypni ikonen e pare qe shfaqet ne fund te ekranit.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

 

149. Samsung Galaxy Ace S5830

 

 

Internet

Shtypni [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Wireless controls] Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni ikonen [Menu] dhe përzgjidhni [New APN] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port :  
Username :
Password :
MCC :
MNC :
APN type : default

Shtypni [Menu] dhe përzgjidhni [Save] .

 

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj

150. Samsung Galaxy Fit S5670

 

 

Internet

Shtypni ikonen [Applications] dhe perzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Wireless and networks]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni [Options] dhe përzgjidhni [New APN] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port :
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type : PAP
APN type : Internet

Shtypni [Options] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

151. Samsung Galaxy Gio S5660

 

 

Internet

Shtypni [Menu] dhe perzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Wireless and networks]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni [Options] dhe përzgjidhni [New APN] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port :  
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type : None
APN type : Internet

Shtypni [Options] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

152. Samsung S5610

 

 

Internet

Hyni ne menu dhe perzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Network settings]

Përzgjidhni [Connection settings] .

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [Create] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Profile name : Wireless Internet
Home URL :
Proxy :  
Linger time (sec) : 90
DNS :  
Bearer : GPRS

Tek [Advanced settings] :
APN : internet.t
Login ID :
Password :

Shtypni [Save] dy here.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj

153. Samsung Galaxy Mini S5570

 

 

Internet

Perpara se te aktivizoni sherbimin MMS, duhet te siguroheni qe ky sherbim nuk eshte aktivizuar me pare!

Hyni ne Menu dhe shtypni ikonen  Applications.

Shtypni [Settings]
Shtypni [Wireless and network]

Shtypni [Mobile network]  

Shtypni [Access Point Names]  

 

Shtypni [Options] dhe me pas shtypni [New APN] .

 
Plotesoni  te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port :  
User name :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type : PAP
APN type : Internet

Shtypni [Options] dhe me pas shtypni [Save] .

 

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

154. Samsung S5360 Galaxy Y

 

 

Internet

Hyni ne Menu dhe shtypni ikonen  Applications.

Shtypni [Settings]
Shtypni [Wireless and network]

Shtypni [Mobile network]  

Shtypni [Access Point Names]  

Shtypni [Options] dhe me pas shtypni [New APN] .

 
Plotesoni  te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port :  
User name :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type : PAP
APN type : Internet

Shtypni [Options] dhe me pas shtypni [Save] .

 

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

155. Samsung S5230

 

 

 

Internet

Shtypni [Menu] dhe përzgjidhni [Browser]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Browser profiles] .

Tek [Browser profiles] shtyp [Create] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Set name : Wireless Internet
Access name : internet.t
Auth type : Normal
User ID :
Password :
Protocol : HTTP
Home URL :
Proxy address : Lere bosh
Linger time (sec) : 300
Advanced settings :

Shtypni [Save]

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

156. Samsung S3650

 

 

Internet

Shtypni [Menu] dhe përzgjidhni [Internet Mobile]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Internet profiles] .

Shtypni [Create] .


Nese lista shfaqet plot, perzgjidhni nje nga profilet ekzistues, per ta zevendesuar me profilin e ri

Plotësoni fushat e më poshtme:

Set name : Wireless Internet
Access name : internet.t
Auth type : Normal
User ID :
Password :
Protocol : HTTP
Home URL :
Proxy address : Lere bosh
Linger time (sec) : 300
Advanced settings :  

Shtypni [Save]  dhe me pas  shtypni butonin qe fik telefonaten

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

157. Samsung S3550

 

 

Internet

Shtypni [Menu] dhe përzgjidhni [Internet]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Internet profiles] .

Shtypni [Options]

Përzgjidhni [Create] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Set name : Wireless Internet
Home URL :  
Bearer : GSM Only
Proxy : Off
Address :  
Port :
DNS 1 :  
DNS 2 :
GPRS settings :
Access name : internet.t
User ID :
Password :

Shtypni [Save] dy here .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

158. Samsung S3370

 

 

Internet 

Shtypni [Menu] dhe përzgjidhni [Internet Mobile]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Internet profiles] .

Shtypni [Create] .


Nese lista shfaqet plot, perzgjidhni nje nga profilet ekzistues, per ta zevendesuar me profilin e ri

Plotësoni fushat e më poshtme:

Set name : Wireless Internet
Access name : internet.t
Auth type : Normal
User ID :
Password :
Protocol : HTTP
Home URL :
Proxy address : Lere bosh
Linger time (sec) : 300
Advanced settings :  

Shtypni [Save]  dhe me pas  shtypni butonin qe fik telefonaten

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

159. Samsung M8800

 

 

Internet 

Shtypni [Menu] dhe përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Network settings]

Përzgjidhni [Connections]

Përzgjidhni [Create] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Set name : Wireless Internet
Access name : internet.t 
Auth type : Normal
User ID :
Password :
Protocol : HTTP
Home URL :
Proxy address : Lere bosh  
Linger Time (Sec.) : 300

Shtypni [Save].

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj

160. Samsung I9300 Galaxy S III

 

 

Internet 

Shtypni butonin [Applications] dhe perzgjidhni ikonen [Settings] .

Përzgjidhni [More settings]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni butonin [Options] dhe perzgjidhni [New APN]

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy : Ignore
Port : Ignore
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : Internet
Bearer : Unspecified

Shtypni butonin [Options] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

161. Samsung I9001 Galaxy S Plus

 

 

Internet

Shtypni butonin [Applications] dhe perzgjidhni ikonen [Settings] .

Përzgjidhni [Wireless & networks]

Përzgjidhni [Mobile network settings]

Përzgjidhni [Access Point Names].

 Shtypni butonin [Options] dhe perzgjidhni [New APN] .

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port :
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : Internet

Shtypni butonin [Options] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

162. Samsung i8320

 

 

Internet 

Shtypni [Applications] dhe perzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Network settings]

Përzgjidhni [Vodafone connections] .

Shtypni butonin "Plus"qe shfaqet ne fund te ekranit.

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Set name : Wireless Internet
Access name : internet.t
Auth type : Normal
User name :
Password :
Protocol : HTTP
Home web address : Lere bosh
Proxy address : Lere bosh
Port number : Lere bosh
Linger time (sec) : 300
Advanced settings :  

Shtypni ikonen "Check" qe shfaqet ne pjesen siperme te ekranit, ne krahe te djathte.

Shtypni butonin qe fik telefonaten.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

163. Samsung i8190 Galaxy SIII mini

 

 

Internet 

Shtypni butonin [Applications] dhe perzgjidhni ikonen [Settings] .

Përzgjidhni [More settings]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni butonin [Options] dhe perzgjidhni [New APN]

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port :  
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : Internet
Bearer : Unspecified

Shtypni butonin [Options] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

164. Samsung i7500 Galaxy

 

 

Internet 

Hyni ne [Menu] dhe përzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Wireless controls]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni [Options] dhe përzgjidhni [New APN] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port :  
Username :
Password :
MCC :
MNC :
APN type : internet
Authentification Type : Normal (PAP)

 Shtypni [Options] dhe përzgjidhni [Save].

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

165. Samsung i5700 Galaxy

 

 

Internet

Hyni ne [Menu] dhe përzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Wireless controls]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni [Options] dhe përzgjidhni [New APN] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port : 
Username :
Password :
MCC :
MNC :
APN type : internet
Authentification Type : Normal (PAP)

 Shtypni [Options] dhe përzgjidhni [Save].

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

166. Samsung i5500 Galaxy 5

 

 

Internet 

Hyni ne [Menu] dhe përzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [Wireless controls]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni [Options] dhe përzgjidhni [New APN] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy :  
Port :  
Username :
Password :
MCC :
MNC :
APN type : internet
Authentification Type : Normal (PAP)

 Shtypni [Options] dhe përzgjidhni [Save].

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

167. Samsung Galaxy S4

 

 

Internet 

Shtypni butonin [Applications] dhe perzgjidhni ikonen [Settings] .

Përzgjidhni [More settings]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni butonin [Options] dhe perzgjidhni [New APN]

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy : Ignore
Port : Ignore
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : Internet
Bearer : Unspecified

Shtypni butonin [Options] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

168. Samsung Galaxy Note II

 

 

Internet

Shtypni butonin [Applications] dhe perzgjidhni ikonen [Settings] .

Përzgjidhni [More settings]

Përzgjidhni [Mobile networks]

Përzgjidhni [Access Point Names] .

Shtypni butonin [Options] dhe perzgjidhni [New APN]

Plotesoni te dhenat si me poshte:

Name : Wireless Internet
APN : internet.t
Proxy : 
Port : 
Username :
Password :
MCC :
MNC :
Authentication type :
APN type : Internet

Shtypni butonin [Options] dhe përzgjidhni [Save] .

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj

169. Samsung E2550

 

 

Internet

Shtypni [Menu] dhe përzgjidhni [Internet]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Internet profiles].

Nese lista shfaqet boshe, shtypni [Create] . ne te kundert, shtypni [Options] dhe përzgjidhni [Create].

Plotësoni fushat e më poshtme:

Set name : Wireless Internet
Home URL :  
Bearer : GSM Only
Proxy : Off
Address :  
Port : 
DNS 1 :  
DNS 2 :  
GPRS settings :
Access name : internet.t
User ID :
Password :

Shtypni [Save] dy here.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj

170. Samsung Chat 222

 

 

Internet

Shtypni [Menu] dhe përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Network]

Përzgjidhni [Connections] .

Pergjijgjuni me  [Yes] pyetjes: "The menu manages connection profiles...Continue?".

Nese lista shfaqet boshe, shtypni [New] .

ne te kundert, shtypni [Options] dhe përzgjidhni [Create] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Set name : Wireless Internet
Home URL : Ignore
Bearer : GPRS
Proxy : Off
Address :  
Port :  
Linger Time (Sec.) : 300
DNS :  
DNS 1 : 
DNS 2 :  
Access name : internet.t
User ID :
Password :

Shtypni [Save].

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

171. Samsung C6625

 

 

Internet 

Shtypni [Start]

Përzgjidhni [All Programs]

Përzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [More Settings]

Përzgjidhni [Connections]

Përzgjidhni [GPRS]

Përzgjidhni [New...] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Description : Wireless Internet
Connects to : WAP Network
Access point : internet.t 
User name :
Password :
Authentication Type : PAP
Primary DNS : Lere bosh
Secondary DNS : Lere bosh
IP address : Lere bosh

Shtypni [Done] dy here

 

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

172. Samsung C6620

 

 

Internet

Shtypni [Start]

Përzgjidhni [All Programs]

Përzgjidhni [Settings] .

Përzgjidhni [More Settings]

Përzgjidhni [Connections]

Përzgjidhni [GPRS]

Përzgjidhni [New...] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Description : Wireless Internet
Connects to : WAP Network
Access point : internet.t 
User name :
Password :
Authentication Type : PAP
Primary DNS : Lere bosh
Secondary DNS : Lere bosh
IP address : Lere bosh

Shtypni [Done] dy here

 

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

173. Samsung B3210

 

Internet 

Shtypni [Menu] dhe përzgjidhni [Internet]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Browser profiles] .

Shtypni [Options] Përzgjidhni [Create] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Profile name : Wireless Internet
Home URL :
Proxy :
Linger time (sec) : 90
DNS :
Bearer : GPRS
Advanced settings :
APN : internet.t
Login ID :
Password :

Shtypni [Save] dy here.

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

174. Samsung B3410

 

Internet

Shtypni [Menu] dhe përzgjidhni [Internet]

Përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Internet profiles].

Shtypni [More] dhe përzgjidhni [Create].

Plotësoni fushat e më poshtme:

Set name: Wireless Internet
Home URL: Lere bosh
Bearer: GPRS only
Proxy: Off
Address: Lere bosh
Port: Lere bosh
DNS1: Lere bosh
DNS2 Lere bosh
GPRS settings:
Access name: internet.t
User ID:
Password: (shtypni [Save] )
GSM settings:

Shtypni [Save].

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

175. Samsung B7610 Omnia Pro

 

Internet 

Shtypni butonin [Start] dhe përzgjidhni [Settings] .

Tek [Settings], përzgjidhni [Connections]

Përzgjidhni [Advanced]

Përzgjidhni [Select Networks] .

Shtypni [New...] dhe shkruani Wireless Internet .

Shtypni [Modem]

Përzgjidhni [New...] .


Plotësoni fushat e më poshtme:

Enter the connection name : Wireless Internet
Select a modem : Cellular Line (GPRS) (shtypni [Next] )
Enter the access point name : internet.t (shtypni [Next] )
User name :
Password :
Domain : Lere bosh

Shtypni [Finish]

Shtypni  [ok].


Perzgjidhni profilin e ri te sapo krijuar : Wireless Internet


Shtypni [ok] dy here, dhe me pas shtypni ikonen [Close] per te dale nga menuja.

 
Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

176. Samsung C3050

 

Internet

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Network settings]

Përzgjidhni [Connection settings] .

Shtypni [Options] ] dhe përzgjidhni [Create] .

Plotësoni fushat e më poshtme:

Profile name : Wireless Internet
Home URL :
Proxy :
Linger time (sec) : 90
DNS :
Bearer : GPRS

Tek [Advanced settings] :

 

Plotësoni fushat e mëposhtme:


APN : internet.t
Login ID :
Password :

Shtypni [Save] dy here.

 

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.

177. Samsung C5510

 

Internet 

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Network settings]

Përzgjidhni [Connection settings] .

Shtypni [Options] ] dhe përzgjidhni [Create] .

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Profile name : Wireless Internet
Home URL :
Proxy :  
Linger time (sec) : 90
DNS :  
Bearer : GPRS

Tek [Advanced settings] :

 

Plotësoni fushat e më poshtme:


APN : internet.t
Login ID :
Password :

Shtypni [Save] dy here.

 

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.