Pyetje të shpeshta

Kërko

 

Pyetje të shpeshta:

0. iPhone

 

 

Internet

Shtypni [Settings] 

Shtypni [General] 

Shtypni [Cellular] .

Shtypni [Cellular Data] .

Plotësoni të dhënat si më poshtë:

APN : internet.t
User name :
Password :

Shtypni butonin [Home]

Në këtë mënyrë profili i ri është ruajtur dhe është aktivizuar.

Tashmë, ju mund të provoni të lundroni në internet nga aparati juaj.

1. Samsung C5510

 

Internet 

Shtypni butonin [Menu] dhe përzgjidhni [Settings]

Përzgjidhni [Network settings]

Përzgjidhni [Connection settings] .

Shtypni [Options] ] dhe përzgjidhni [Create] .

Plotësoni fushat e mëposhtme:

Profile name : Wireless Internet
Home URL :
Proxy :  
Linger time (sec) : 90
DNS :  
Bearer : GPRS

Tek [Advanced settings] :

 

Plotësoni fushat e më poshtme:


APN : internet.t
Login ID :
Password :

Shtypni [Save] dy here.

 

Ne kete menyre profili I ri eshte ruajtur dhe eshte aktivizuar.

Tashme, ju mund te provoni te lundroni ne internet nga aparati juaj.