Udhëto i qetë me Telekom Roaming.

Për çfarëdo plan dhe çdo shtet ku do të udhëtoni,
Telekom ju mundëson të jeni në lidhje në çdo moment.
Thjesht zgjidhni shtetin, dhe udhëtim të mbarë!

Kliko, dhe shiko paketat dhe tarifat e roaming për ty!

KU DO TË UDHËTOSH?

Sigurimi në udhëtim.

ME AKTIVIZIMIN E PAKETëS Roaming Javore MIN & SMS , PëRFITONI EDHE SIGuRiMIN Në UDHëTIM NGA sigal uniqa group austria