desktop

 

Planet e reja UP

Më shumë GIGA dhe MINUTA PA LIMIT

Cfare janë Planet UP?

Planet UP kombinojnë me të mirën e dy botëve;

Komoditetin e planeve me kontratë dhe kontrollin e paketave me parapagesë.

PA SURPRIZA në fund të muajit, sepse paguan vetem aq sa ke planin.

PA NDËRPRERJE sepse njësitë përtërihen çdo muaj.

MË SHUMË GB, MINUTA & SMS të llogatitura për nevojat e tua!

SUPER ULJE PËR ÇDO SMARTPHONE

PËR ÇDO KONTRATË 24 MUJORE PËRFITONI FALAS 1GB PËR ÇDO MUAJ!

Zgjidhni një nga planet më poshtë:

Internet 3G/4G
4GB UP 24 Mujore
3GB UP 12 Mujore
 
SMS Telekom
2000
SMS Ndër/
Kombëtare
300
Minuta Kombëtare
2500
Çmimi
1,300 Lekë

Internet 3G/4G
9GB UP 24 Mujore
8GB UP 12 Mujore
Minuta Nderkomb.
20
SMS Telekom
2500
SMS Ndër/
Kombëtare
500
Minuta Kombëtare
PA LIMIT*
Çmimi
1,800 Lekë

Internet 3G/4G
14GB UP 24 Mujore
13GB UP 12 Mujore
Minuta Nderkomb.
100
SMS Telekom
PA LIMIT*
SMS Ndër/
Kombëtare
500
Minuta Kombëtare
PA LIMIT*
Çmimi
2,200 Lekë

Internet 3G/4G
11GB UP 24 Mujore
10GB UP 12 Mujore
Social Media &
Chat
10GB
SMS
Kombëtare
1000
Minuta Kombëtare
1000
Çmimi
2,200 Lekë

Zgjidhni një nga planet më poshtë:

PLANI UP START

 

Deri në 3,250 lekë uljeçdo model SMARTPHONE

Internet 3G/4G
4GB UP 24 Mujore
3GB UP 12 Mujore
 
SMS Telekom
2000
SMS Ndër/
Kombëtare
300
Minuta Kombëtare
2500
Çmimi
1,300 Lekë

PLANI UP ADVANCE

Deri në 4,500 lekë uljeçdo model SMARTPHONE

Internet 3G/4G
9GB UP 24 Mujore
8GB UP 12 Mujore
Minuta Nderkomb.
20
SMS Telekom
2500
SMS Ndër/
Kombëtare
500
Minuta Kombëtare
PA LIMIT*
Çmimi
1,800 Lekë

PLANI UP PRO

Deri në 5,500 lekë ulje në çdo model SMARTPHONE

Internet 3G/4G
14GB UP 24 Mujore
13GB UP 12 Mujore
Minuta Nderkomb.
100
SMS Telekom
PA LIMIT*
SMS Ndër/
Kombëtare
500
Minuta Kombëtare
PA LIMIT*
Çmimi
2,200 Lekë

PLANI UP X

Deri në 5,500 lekë ulje në çdo model SMARTPHONE

Internet 3G/4G
11GB UP 24 Mujore
10GB UP 12 Mujore
Social Media &
Chat
10GB
SMS
Kombëtare
1000
Minuta Kombëtare
1000
Çmimi
2,200 Lekë

*Politika e drejtë e përdorimit është 3,000 minuta për planin UP Advance dhe 3,500 minuta, 3,000 SMS për planin UP Pro.

Si Funksionon:

 

  • Vizito një nga dyqanet e TELEKOM
  • Zgjidh planin UP të përshtatshëm për ty
  • Zgjidh kohëzgjatjen e kontratës
  • MUNDËSI: Zgjidh smartphone që do dhe apliko uljen e planit tënd

NUK JENI TË SIGURT? Telekom të jep mundësi të testosh planin për 1 muaj, para se të vendosësh për kohëzgjatjen e kontratës