Rimbush numrin

Zgjidh mënyrën e rimbushjes:

Për të rimbushur kartën tuaj thjesht vendosni numrin e telefonit dhe vlerën që dëshironi.