Rimbush numrin

Zgjidh mënyrën e rimbushjes:

Përfitoni 3GB Online Bonus me çdo rimbushje mbi 1000 lekë dhe 500 MB Online Bonus me çdo rimbushje 800 - 999 lekë.