Pozicione vakante / Krijo profilin e karrierës

Pozicionet vakante / Krijo profilin e karrierës

Tek “Pozicione vakante” shfaqen mundësitë e karrierës brenda kompanisë. Aplikoni për një pozicion që përputhet me interesin dhe profilin tend. CV-të dhe letrat e interesit do të shqyrtohen dhe vlerësohen nga ekspertët tanë të rekrutimit. Ky hap konsiston në përzgjedhjen e kandidatëve që plotësojnë kriteret e listuara në njoftimin për rekrutim. Nëse kandidati përputhet me profilin e kërkuar, ai/ajo do të merret në konsideratë menjëherë për proçesin e rekrutimit. Nëse jo, të dhënat e tij/saj do të arkivohen në databazën tonë dhe do të kontaktohet në raste të tjera për mundësi karriere në të ardhmen. 

Vende të lira pune:

Construction Engineering Permits Specialist

Media Planner/Buyer Specialist

Retail Sales Manager

IT Solution Architect

IT Business Analyst

Budget & Projects Coordinator

BTS and ADM Specialist

EM & AC Specialist

Business Process Senior Specialist

IT Project Manager