Pozicionet vakante / Krijo profilin e karrierës

Pozicionet vakante / Krijo profilin e karrierës

Tek “Pozicione vakante” shfaqen mundësitë e karrierës brenda kompanisë. Aplikoni për një pozicion që përputhet me interesin dhe profilin tend. CV-të dhe letrat e interesit do të shqyrtohen dhe vlerësohen nga ekspertët tanë të rekrutimit. Ky hap konsiston në përzgjedhjen e kandidatëve që plotësojnë kriteret e listuara në njoftimin për rekrutim. Nëse kandidati përputhet me profilin e kërkuar, ai/ajo do të merret në konsideratë menjëherë për proçesin e rekrutimit. Nëse jo, të dhënat e tij/saj do të arkivohen në databazën tonë dhe do të kontaktohet në raste të tjera për mundësi karriere në të ardhmen. 

Pozicione vakante:

VAS Support Specialist

Prepaid & IN Specialist

IT Project Manager

IT Solution Architect

Business Process Senior Specialist

IT Business Analyst

Radio Access Planning Specialist

Radio Network Optimization Specialist

Transmission Network Planning Specialist