Njoftime per shtyp

22.07.2019

Thirrje Asamble e Pergjithshme e shoqerise Telekom Albania SHA

 

Do të donim t’Ju informonim se Shoqeria Telekom Albania ka vendosur te zhvilloje nje Asamble te Aksionarëve më datë 29.07.2019 në orën 12:00 pranë zyrave te shoqërise.

Rendi i ditës që do të diskutohet në këtë Asamble do të jetë si më poshtë:

 

1. Miratimi i Auditorëve të Jashtëm të shoqërisë për vitin fiscal 2019.

2. Të ndryshme.
 

SHËNIME PROCEDURIALE

* Çdo aksionar që dëshiron të marrë pjesë në Asamblenë e Aksionarëve mund të marrë pjesë personalisht ose me anë të një personi tjetër të caktuar me prokurë.

* Çdo aksionar ka të drejtë të marrë çdo informacion, në lidhje me pikat e propozuara të rendit të ditës në selinë e TELEKOM ALBANIA SHA gjatë orëve të punës 9:00 – 17:00 ose nëpërmjet e-mailit pas kërkesës me shkrim të drejtuar tek CEO i TELEKOM ALBANIA, në: amitaj@telekom.com.al