Njoftime per shtyp

19.03.2020

Lajmërim lidhur me zhvillimin e Asamblesë të Aksionarëve të Telekom Albania Sh.A”

Lajmërim lidhur me zhvillimin e Asamblesë të Aksionarëve të Telekom Albania Sh.A”

 

Informojmë aksionarët e shoqerisë se Telekom Albania ka vendosur të zhvillojë nje Asamble te Aksionarëve më datë 09.04.2020 në orën 11.00 pranë zyrave te shoqërisë.

 

 

Rendi i ditës që do të diskutohet në këtë Asamble do të jetë si më poshtë:

 

1. Miratimi i Marreveshjes per ofrimin e Sherbimeve Manaxheriale dhe Teknike ndermjet ATI dhe TAL.

2. Te ndryshme.

 

SHËNIME PROCEDURIALE:

* Çdo Aksionar që dëshiron të marrë pjesë në Asamblenë e Aksionarëve mund të marrë pjesë personalisht ose me anë të një personi tjetër të caktuar me prokurë.

* Çdo aksionar ka të drejtë të marrë çdo informacion, në lidhje me pikat e propozuara të rendit të ditës nëpërmjet e-mailit, pas kërkesës me shkrim të drejtuar prane Zyra e Drejtorit Ekzekutiv te Telekom Albania sha, me poste elektronike: amitaj@telekom.com.al

 

Duke Ju falenderuar për bashkëpunimin,

 

Me respekt,

 

Emil Georgakiev

CEO i Telekom Albania

 

Kliko këtu për njoftimin e plotë dhe listën e emrave.