Ekipi Drejtues

Dimitris Blatsios
Drejtor Ekzekutiv
Dimitris Blatsios
Drejtor Ekzekutiv

Dimitris Blatsios është Drejtori Ekzekutiv i Telekom Albania, që nga Dhjetori 2010. Z. Blatsios erdhi në Telekom Albania nga pozicioni i Drejtorit të Divizionit Komercial të Globul Bulgaria (Grupi DT-OTE). Ai zotëron një eksperiencë të gjerë prej më shumë se 27 vitesh në fushën e Telekomunikacioneve, shitjeve me pakicë dhe produktet e konsumit me qarkullim të shpejtë.

Gjatë karrierës së tij të gjatë dhe të larmishme, Z. Blatsios ka kryer ndër të tjera funksionin e Drejtorit të Përgjithshëm në Germanos Telecom Romania, Drejtorit të Shitjeve Ndërkombëtare me Pakicë në Germanos S.A, Drejtorit të Shitjeve dhe Zinxhirit të Furnizimit në Johnson & Johnson Hellas, Drejtorit Rajonal të Shitjeve & Eksportit për Ballkanin në Henkel Hellas, si dhe shumë pozicione të tjera manaxheriale të rëndësishme.

Z. Blatsios është diplomuar në Universitetin e Richmond, në Angli dhe ka kryer një Master Shkencor në Universitetin Ndërkombëtar Amerikan, në Watford, Angli.

Dimitris Paschos
Drejtor Financiar
Dimitris Paschos
Drejtor Financiar

Dimitris Paschos mban pozicionin e Drejtorit të Divizionit të Financës në Telekom Albania që prej Tetorit 2009. Përpara se t’i bashkohej kompanisë Telekom Albania, ai ka punuar në shumë pozicione të larta financiare në Grupin e Kompanive Germanos, ku i fundit ishte në vitin 2007 si Drejtor i Divizionit të Financës i Germanos Telecom Romania. Përpara këtij funksioni, ai ka qënë edhe kontrollor financiar i operacioneve ndërkombëtare të Grupit Germanos.

Më herët në karrierën e tij, Z. Paschos ka mbajtur pozicione manaxhimi të larta, si lokale ashtu edhe rajonale, në Hewlett Packard për asistencë në Europën Lindore.

Z. Paschos është diplomuar në Financë në Kolegjin Amerikan të Greqisë dhe ka kryer studimet pasuniversitare Master në Financë Ndërkombëtare, në Universitetin e Leicester në Angli.

Athanasios Dosis
Drejtor Komercial dhe i Shitjeve me Pakicë
 
Athanasios Dosis
Drejtor Komercial dhe i Shitjeve me Pakicë

Athanasios Dosis mban rolin e Drejtorit Komercial dhe të Shitjeve me Pakicë në Telekom Albania që nga Shkurti i vitit 2016.

Ai ka më shumë se 20 vite eksperiencë në sektorin e telekomunikacionit, shitjeve me pakicë dhe produkteve të konsumit me qarkullim të shpejtë. Përpara se t’i bashkohej Telekom Albania-s, Z. Dosis ka mbajtur pozicionin e Drejtorit të Shitjeve për Rrjetin e Dyqaneve të Grupit Germanos në Greqi, Drejtorit të Shitjeve dhe Marketingut në Kompaninë LG për Prodhimin e Celularëve (Greqi & Qipro), Drejtorit të Marketingut & Operacioneve të Shitjeve me Pakicë në Wind Hellas, si dhe pozicione të tjera manaxheriale.

Z. Dosis është përgjegjës për drejtimin strategjik komercial me qëllim rritjen e të ardhurave dhe përfitimeve të kompanisë, si dhe drejtimin e të gjitha veprimtarive komerciale që kanë lidhje me Marketingun, Shërbimin me Klientët, Shitjet për Klientët Individë & Eksperiencën e Klientit.

Z. Dosis ka kryer studimet pasuniversitare Master për Administrim Biznesi në Universitetin e Kingstonit në Angli.

Biljana Nikolic
Drejtore e Burimeve Njerëzore & Administratës
 
Biljana Nikolic
Drejtore e Burimeve Njerëzore & Administratës

Biljana Nikolic, Drejtore e Divizionit të Burimeve Njerëzore & Administratës, mbulon të gjitha aspektet e Manaxhimit të Burimeve Njerëzore, Manaxhimit të Proceseve dhe Përmirësimit të Cilësisë, Sigurisë Fizike dhe funksioneve administrative. Znj. Nikolic është përgjegjëse për zhvillimin e strategjive të fuqisë punëtore që garantojnë rritje në të ardhmen, vendosin fokusin tek talentet, aftësitë dhe kulturën e kompanisë.

Znj. Nikolic ka fituar një eksperiencë të gjerë profesionale duke punuar në fusha të ndryshme siç janë prodhimi, konsulenca dhe marketingu dhe që nga viti 2000 ka mbajtur pozicione të ndryshme manaxhimi në Burime Njerëzore në kompani ndërkombëtare si British American Tobacco, Cosmofon Telecommunication, OTE Group, etj. Ajo iu bashkua kompanisë Telekom Albania në Nëntor të vitit 2007.

Znj. Nikolic ka kryer studimet pasuniversitare Master në Inxhinieri Mekanike, në Universitetin Kiril & Metodij, në Shkup, Maqedoni.

Dimitris Ketsetsiadis
Drejtor i Prokurimit, Logjistikës & Pasurive të Paluajtshme
Dimitris Ketsetsiadis
Drejtor i Prokurimit, Logjistikës & Pasurive të Paluajtshme

Dimitris Ketsetsiadis iu bashkua Telekom Albania-s në Nëntor 2011. Ai manaxhon proceset e prokurimit, magazinimit, flotës së automjeteve, doganave si dhe funksionet e ruajtjes së aseteve dhe pasurive të paluajtshme.

Fushat kryesore të ekspertizës së Z. Ketsetsiadis janë segmentet e operacioneve, prokurimit dhe logjistikës në shumë kompani multinacionale siç janë WIND Hellas, BIC Hellas, HENKEL Hellas.

Z. Ketsetsiadis është diplomuar në Ekonomi Ndërkombëtare në Universitetin e Cagliari-t në Itali, dhe ka kryer Doktoraturën në Administrim Biznesi, në Universitetin e Pireut në Greqi.

Ornela Bego
Manaxhere e Marrëdhënieve të Korporatës
Ornela Bego
Manaxhere e Marrëdhënieve të Korporatës

Ornela Bego Manaxhere e Departamentit të Marrëdhënieve të Korporatës, është përgjegjëse për strategjinë dhe aktivitetet e Përgjegjësisë së Korporatës dhe mbulon të gjitha komunikimet e jashtme dhe të brendshme, duke koordinuar veprimet me politikat e përgjithshme të Grupit ku bën pjesë Telekom Albania dhe në të njëjtën kohë siguron kontributin shoqëror të kompanisë ndaj komunitetit ku ajo shërben.

Përpara se t’i bashkohej Telekom Albania-s në vitin 2011, Znj. Bego ka punuar në fushën e medias dhe komunikimit për më shumë se 10 vjet. Ajo ka punuar si gazetare në gazeta të ndryshme dhe kanale televizive, si Kryeredaktore e Lajmeve në një televizion kombëtar shqiptar dhe ka manaxhuar shumë projekte të rëndësishme konsulence në fushën e Marrëdhënieve me Publikun dhe Publicitetit për kompani dhe organizata kombëtare dhe ndërkombëtare.