JEP DHE DO TË MARRËSH

DHURO NJËSITË QË NUK PËRDOR,

MERR ATO QË DO!

SHKËMBE NJËSITË E PAKETËS NË GIVE’N’TAKE DIREKT NGA APLIKACIONI MY TELEKOM

Çfarë mund të shkëmbej?

Njësitë që mund të jepni dhe merrni janë:

  • 200 MB Internet
  • 500 MB Social & Chat
  • 50 MIN Kombëtare
  • 300 SMS Telekom

Nga paketat Small, Medium, Large, XLarge ose Electronic Beats me çmim të plotë.


Njësitë e marra kanë një vlefshmëri prej 3 ditësh nga momenti i shkëmbimit.

Njësitë e marra kanë përparësi në përdorim nga njësitë e paketës standarte. Nëse bëni më shumë se një shkëmbim përparësi në konsum do të kenë njësitë nga shkëmbimi i mëparshëm.

Për të shkëmbyer njësitë, duhet:
- Të keni aktive një nga paketat Small, Medium, Large, XLarge ose Electronic Beats me çmim të plotë.
- Të keni njësi mjaftueshëm në paketën tuaj mujore.
- Të keni vlefshmëri të mbetur të paketës më shumë se 3 ditë

Nuk ka limitim në sasin e shkëmbimeve, ju mund të shkëmbeni njësi sa herë të dëshironi për sa kohë keni njësi mjaftueshëm në llogarinë tuaj.

Shërbimi është FALAS, pra ju mund të shkëmbeni njësi dhe të merrni pa asnjë kosto ekstra.