Format e Garancisë


 

Formulari i Garancisë Modem Fix

 

Formulari i Garancisë FIX

 

Formulari i Garancisë së Connect Card

 

Formulari i Garancisë së iPhone

 

Formulari i Garancisë MYPET

 

Formulari i Garancisë MyKID/MyKID Touch/MyKID Junior

 

Formulari i Garancisë me limit kohor

 

Kushtet dhe Afatet për pajisjet Open Box