Format e Garancisë


 

1 Mujore Telekom Formulari i Garancisë Modem Fix

 

Telekom Formulari i Garancisë FIX

 

Telekom Formulari i Garancisë së Connect Card

 

Telekom Formulari i Garancisë së iPhone

 

Telekom Formulari i Garancisë MYPET

 

Telekom Formulari i Garancisë pa limit kohor

 

Telekom Kushtet dhe Afatet për pajisjet Open Box