TË NDASH ËSHTË LUMTURI.

NDAJ ME SHOQERINË MB NGA PAKETA ELECTRONIC BEATS!

DHURO NJËSI INTERNETI NË DATA SHARING DIREKT NGA APLIKACIONI MY TELEKOM

Sa MB mund të dhuroj?

Njësitë që mund të dhuroni janë:

  • 100 MB Internet
  • 300 MB Internet
  • 500 MB Internet

Nga paketa Electronic Beats aktive, drejt çdo përdoruesi tjetër Telekom me parapagesë.


Ju mund të dhuroni MB duke transferuar deri në 5 herë për çdo muaj kalendarik.

Njësitë e marra kanë vlefshmëri prej 24 orësh nga momenti i dhurimit dhe përparësi në përdorim ndaj njësive të paketës standarde.

Cilat janë kushtet e përdorimit?

Për të dhuruar njësitë, duhet të keni paketën Electronic Beats aktive dhe të keni MB në gjendje më shumë se sasia e MB-ve që dëshironi të dhuroni.

A mund të përfitoj MB nëse kam ende njësi aktive?

Nëse një abonent ka njësi aktive nga një transfertë e mëparshme, ajo/ai nuk mund të përfitojnë njësi nga një transfertë e re.

A kushton sherbimi?

Shërbimi është FALAS, pra ju mund të dhuroni apo merrni njësi pa asnjë kosto ekstra.​