1-3 nga 3 plane

Plane
Karakteristikat kryesore
Veçanti
Çmimi
 • SMART M

  • 5GB Internet 3G/4G/4G+
  • + 10GB Bonus
  • 2000 Minuta Kombëtare
  • 50 Minuta Ndërkombëtare
  Shiko më tepër detaje...
 • SMART L

  • 7GB Internet 3G/4G/4G+
  • + 14GB Bonus
  • 2000 Minuta Kombëtare
  • 120 Minuta Ndërkombëtare
  Shiko më tepër detaje...
 • SMART XL

  • 10GB Internet 3G/4G/4G+
  • + 20GB Bonus
  • 5000 Minuta Kombëtare
  • 180 Minuta Ndërkombëtare
  Shiko më tepër detaje...