1-3 nga 3 plane

Plane
Karakteristikat kryesore
Veçanti
Çmimi
 • SMART M

  • Internet PA LIMIT
  • 2000 Minuta Kombëtare
  • 50 Minuta Ndërkombëtare
  • 300 SMS Komb./Ndërkomb.
  Shiko më tepër detaje...
 • SMART L

  • Internet PA LIMIT
  • 2000 Minuta Kombëtare
  • 120 Minuta Ndërkombëtare
  • 300 SMS Komb./Ndërkomb.
  Shiko më tepër detaje...
 • SMART XL

  • Internet PA LIMIT
  • 5000 Minuta Kombëtare
  • 180 Minuta Ndërkombëtare
  • 400 SMS Komb./Ndërkomb.
  Shiko më tepër detaje...