1-4 nga 4 plane

plane
Karakteristikat kryesore
Veçanti
Çmimi
 • Smart Start old

  • Shpejtësi 4G/4G+ Ekstreme!
  • Përfitime unike!
  • Tarifa deri në 6 herë me lirë!
  Shiko më tepër detaje...
 • Smart M old

  • Internet 4G//4G+ pa limit
  • 2000 Minuta Kombëtare
  • 10 Minuta Ndërkombëtare
  Shiko më tepër detaje...
 • Smart L old

  • Internet 4G/4G+ pa limit
  • 40 Minuta Ndërkombëtare
  • 2000 Minuta Kombëtare
  Shiko më tepër detaje...
 • Smart XL old

  • Internet 4G/4G+ pa limit
  • Minuta Kombëtare PA LIMIT
  • 100 Minuta Ndërkombëtare
  Shiko më tepër detaje...