1-4 nga 4 planet e hershme

Planet e hershme
Karakteristikat kryesore
Veçanti
Çmimi
 • Smart Start i hershëm

  • Shpejtësi 4G/4G+ Ekstreme!
  • Përfitime unike!
  • Tarifa deri në 6 herë me lirë!
  Shiko më tepër detaje...
  • 290 00 Lekë

 • Smart M i hershëm

  • Internet 4G//4G+ pa limit
  • 2000 Minuta Kombëtare
  • 10 Minuta Ndërkombëtare
  Shiko më tepër detaje...
  • 990 00 Lekë

 • Smart L i hershëm

  • Internet 4G/4G+ pa limit
  • 40 Minuta Ndërkombëtare
  • 2000 Minuta Kombëtare
  Shiko më tepër detaje...
  • 1190 00 Lekë

 • Smart XL i hershëm

  • Internet 4G/4G+ pa limit
  • Minuta Kombëtare PA LIMIT
  • 100 Minuta Ndërkombëtare
  Shiko më tepër detaje...
  • 2990 00 Lekë