1-1 nga 1 lista e produkteve

Lista e produkteve
Karakteristikat kryesore
Veçanti
Çmimi
 • Telekom me Parapagesë

  • 100 Minuta Kombëtare
  • 200 SMS Telekom
  • 500 MB Internet
  • 50 Lekë kohë bisede
  Shiko më tepër detaje...

  0 00 Lekë