Paketat e Internetit për klientë Business

Komunikimi juaj Online mund të vazhdoje edhe kur jeni jashtë zyre, duke aktivizuar paketat e internetit nga TELEKOM.

Mund të merrni dhe dërgoni e-mail, mund të navigoni në internet, kryeni conference calls apo përmbushni çdo nevojë tjetër për të punuar në lëvizje nga celulari juaj pa patur domosdoshmërisht laptop-in tuaj.

Me paketat e internetit nga Telekom ju mund të përdorni rrjetin më të shpejtë dhe të sigurt 4G!

---
Paketat e Internetit ME KONTRATË

Paketa Ditore e Internetit                       150 MB                     60 lekë/ditë
Paketa Mujore e Internetit                          1 GB                    500 lekë/muaj
 

Aktivizimi:

- Në çdo dyqan Telekom.

- Nëpërmjet  Easy Menu (#100#)

- Me SMS tek 142 me tekst: ID – për paketën Ditore ; M – për paketën Mujore

- Duke kontaktuar këshilltarin tuaj personal të biznesit.

Kontrolli Llogarisë:

- Nëpërmjet  Easy Menu (#100#)

-Me SMS tek 145 me tekst: 2

 

SHËNIME

Çmimet e mësipërme janë me TVSH.

Në rast se paketa mbaron, atëherë tarifoheni me 40 lekë/MB. Tarifimi aplikohet çdo 10 Kb: 0.3255 Lekë/10 Kb*

Nëse nuk e keni konfiguruar ende internetin në celularin tuaj gjeni këtu udhëzimet.

* E vlefshme që nga data 4 Maj, 2015 , ofertat dhe çmimet e mësipërme janë të vlefshme për një periudhë të papërcaktuar kohore.